skip to Main Content

Тренинг за тренере „Родна равноправност у државној управи”

Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, за чланице Оперативног тима Министарства правде за родну равноправност, као и за лица ангажована у овом тиму, организован је четвородневни тренинг у Вршцу, у периоду од 05. до 08. септембра 2023. године, у виду обуке за тренере под називом „Родна равноправност у државној управи”.

Основни циљеви тренинга били су освежити и надоградити основна знања и разумевања у вези са родном равноправношћу; освежити и надоградити знања о увођењу родне перспективе у јавне политике, посебно кроз стратешки и законодавни оквир Републике Србије; као и развити тренерске вештине за преношење знања из области родне равноправности.

Током четири дана тренинга, тренери др Зорана Антонијевић и Братислав Реџић, водили су учеснике кроз интерактивна предавања, али и низ практичних вежби, са циљем да на крају обуке учесници буду у могућности да презентују скупу тему по сопственом избору. Имајући у виду наведено, већ првог дана учесници су подељени у тренерске парове, а према резултатима претходно попуњене анкете, којом су процењена њихова постојећа знања и вештине.

Други дан тренинга био је у највећој мери теоријски утемељен, те је детаљније обрађивана тема „Основни појмови и концепти родне равноправности“, али и посебна питања која се тичу алата за увођење родне перспективе (статистика, родна анализа, тест родне равноправности, родно одговорно буџетирање). Теоријски концепти су усвајани кроз популарне технике учења за одрасле.

Трећег дана обуке тренери су активно радили са учесницима на развијању њихових тренерских вештина, као што су принципи дизајнирања тренинга и развијање тренинг дизајна, у циљу припреме презентација о алатима родне равноправности.

Након што су учесници усвојили потребна теоријска и практична знања, тренерски парови су се посветили припреми својих презентација за последњи дан обуке када је шест тренерских парова излагало на одабране теме из области родне равноправности. Међу темама нашле су се: „Српкиње које су промениле свет“, „Шта све жене нису могле пре 50 година, а сада могу“, „Зашто нам је потребан родно осетљиви језик“, „Положај жена у систему извршења кривичних санкција“, „Извештавање по Акционом плану за спровођење Стратегије за родну равноправност“ и „Додела средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, са аспекта родне равноправности“.

Тренинг је завршен закључком учесника да су сва њихова очекивања која су изразили првог дана испуњена, и са надом да ће примењена знања и вештине успешно пренети својим колегиницама и колегама и примењивати у свакодневном животу и раду.

Back To Top