skip to Main Content

Trening za trenere „Rodna ravnopravnost u državnoj upravi”

Uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji, za članice Operativnog tima Ministarstva pravde za rodnu ravnopravnost, kao i za lica angažovana u ovom timu, organizovan je četvorodnevni trening u Vršcu, u periodu od 05. do 08. septembra 2023. godine, u vidu obuke za trenere pod nazivom „Rodna ravnopravnost u državnoj upravi”.

Osnovni ciljevi treninga bili su osvežiti i nadograditi osnovna znanja i razumevanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću; osvežiti i nadograditi znanja o uvođenju rodne perspektive u javne politike, posebno kroz strateški i zakonodavni okvir Republike Srbije; kao i razviti trenerske veštine za prenošenje znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Tokom četiri dana treninga, treneri dr Zorana Antonijević i Bratislav Redžić, vodili su učesnike kroz interaktivna predavanja, ali i niz praktičnih vežbi, sa ciljem da na kraju obuke učesnici budu u mogućnosti da prezentuju skupu temu po sopstvenom izboru. Imajući u vidu navedeno, već prvog dana učesnici su podeljeni u trenerske parove, a prema rezultatima prethodno popunjene ankete, kojom su procenjena njihova postojeća znanja i veštine.

Drugi dan treninga bio je u najvećoj meri teorijski utemeljen, te je detaljnije obrađivana tema „Osnovni pojmovi i koncepti rodne ravnopravnosti“, ali i posebna pitanja koja se tiču alata za uvođenje rodne perspektive (statistika, rodna analiza, test rodne ravnopravnosti, rodno odgovorno budžetiranje). Teorijski koncepti su usvajani kroz popularne tehnike učenja za odrasle.

Trećeg dana obuke treneri su aktivno radili sa učesnicima na razvijanju njihovih trenerskih veština, kao što su principi dizajniranja treninga i razvijanje trening dizajna, u cilju pripreme prezentacija o alatima rodne ravnopravnosti.

Nakon što su učesnici usvojili potrebna teorijska i praktična znanja, trenerski parovi su se posvetili pripremi svojih prezentacija za poslednji dan obuke kada je šest trenerskih parova izlagalo na odabrane teme iz oblasti rodne ravnopravnosti. Među temama našle su se: „Srpkinje koje su promenile svet“, „Šta sve žene nisu mogle pre 50 godina, a sada mogu“, „Zašto nam je potreban rodno osetljivi jezik“, „Položaj žena u sistemu izvršenja krivičnih sankcija“, „Izveštavanje po Akcionom planu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost“ i „Dodela sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, sa aspekta rodne ravnopravnosti“.

Trening je završen zaključkom učesnika da su sva njihova očekivanja koja su izrazili prvog dana ispunjena, i sa nadom da će primenjena znanja i veštine uspešno preneti svojim koleginicama i kolegama i primenjivati u svakodnevnom životu i radu.
Back To Top