skip to Main Content

Састанак чланова Оперативног тима Савета за сузбијање насиља у породици

Дана 13. септембра 2023. године у просторијама Министарства правде одржан је састанак чланова Оперативног тима Савета за сузбијање насиља у породици. Састанак је отворила и водила државна секретарка Бојана Шћепановић. На састанку су се разматрали предлози и сугестије чланова Оперативног тима ради унапређења радне верзије Општег протокола о поступању и мултисекторској сарадњи у ситуацијама роднозаснованог насиља, насиља према женама и насиља у породици чије усвајање се очекује у наредним недељама. Чланови Оперативног тима су истакли примедбе и сугестије након чега је дошло до усаглашавања ставова и договора око садржине текста радне верзије Општег протокола. Извршена је детаљна анализа поступка вођења и попуњавања табела којима се прати примена Закона о спречавању насиља у породици са посебним освртом на податке и статистику, а чије је вођење у надлежности Врховног јавног тужилаштва. Посебно је истакнута неопходност доношења Централне евиденције у складу са Законом о спречавању насиља у породици чиме би се знатно допринело спречавању роднозаснованог насиља, насиља према женама и насиља у породици.

Састанку су присуствовали чланице и чланови Оперативног тима Савета за сузбијање насиља у породици из Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Координационог тела за родну равноправност, Врховног јавног тужилаштва, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства за бригу о породици и демографију, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и из Министарства здравља.

Састанку су испред Министарства правде присуствовали и посебна саветница министарке правде Снежана Радановић и виши судијски сарадник упућен у Министарство правде Душан Станковић.

Back To Top