skip to Main Content

Sastanak članova Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

Dana 13. septembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva pravde održan je sastanak članova Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici. Sastanak je otvorila i vodila državna sekretarka Bojana Šćepanović. Na sastanku su se razmatrali predlozi i sugestije članova Operativnog tima radi unapređenja radne verzije Opšteg protokola o postupanju i multisektorskoj saradnji u situacijama rodnozasnovanog nasilja, nasilja prema ženama i nasilja u porodici čije usvajanje se očekuje u narednim nedeljama. Članovi Operativnog tima su istakli primedbe i sugestije nakon čega je došlo do usaglašavanja stavova i dogovora oko sadržine teksta radne verzije Opšteg protokola. Izvršena je detaljna analiza postupka vođenja i popunjavanja tabela kojima se prati primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici sa posebnim osvrtom na podatke i statistiku, a čije je vođenje u nadležnosti Vrhovnog tužilaštva. Posebno je istaknuta neophodnost donošenja Centralne evidencije u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici čime bi se znatno doprinelo sprečavanju rodnozasnovanog nasilja, nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Sastanku su prisutvovali članice i članovi Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici iz Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Vrhovnog tužilaštva, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i iz Ministarstva zdravlja.

Sastanku su ispred Ministarstva pravde prisustvovali i posebna savetnica ministarke pravde Snežana Radanović i viši sudijski saradnik upućen u Ministarstvo pravde Dušan Stanković.

Back To Top