skip to Main Content

ПРАВДА У БОРБИ ПРОТИВ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Дана 30. августа 2023. године у просторијама Министарства правде државна секретарка Бојана Шћепановић одржала је састанак са представницима Секретаријата Организације за мир и безбедност ОЕБС који су ангажовани на спровођењу пројекта „ПРАВДА у борби против родно заснованог насиља у Југоисточној Европи“.

Тема састанка била је представљање пројекта који је регионалног карактера и обухвата пет земаља региона, а спроводи се у координацији са Саветом Европе, агенцијама УН-а, канцеларијом за демократске институције и људска права при ОРБС-у, Програмом за родна питања и теренским операцијама ОЕБС-а и чији је циљ унапређење сарадње у борби против свих врста родно заснованог насиља, насиља у породици и насиља над женама.

Састанку су испред  ОЕБС-а  присуствовали: Бојрн Торе Салтвик, вођа пројекта, Алина Мунтеану, пројектни менаџер и Братислав Реџић, Мисија ОЕБС-а у Србији.

Торе Салтвик је  истакао да  је циљ  пројекта „ПРАВДА у борби против родно заснованог насиља у Југоисточној Европи“ повећање ефикасности практичара кривично правног система  са посебним акцентом на полицијске службенике који први излазе на лице места, припаднике криминалистичке полиције као и тужиоце, у поступању у случајевима родно заснованог насиља, којом приликом је указао на неопходност координисаног приступа свих институција система који је усредсређен првенствено на заштиту жртве. Салтвик је навео и да су очекивани резултати пројекта унапређење мултисекторске координације у одговору на случајеве родно заснованог насиља, смањење секундарне виктимизације и повећање пријављивања случајева родно заснованог насиља, што све доприноси остваривању Циљева одрживог развоја Уједињених нација 5 и 16.

Државна секратарка је изложила конкретне предлоге за наставак будуће сарадње, којом приликом је истакла да је сарадња са Мисија ОЕБС-а у Србији изузетно важна за унапређивање родне равноправности и борбу против насиља над женама с обзиром да само заједничким снагама можемо да утичемо да постанемо друштво које не познаје родне стереотипе и друштво које не толерише ниједан тип насиља.

Шћепановић је навела да је Министарство правде већ годинама активно посвећено превенцији и борби против родно заснованог насиља и да је, од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, заједно са Саветом за сузбијање насиља у породици, одржало бројне радионице – обуке за професионалце који примењују закон, а све у циљу што квалитетнијег пружања подршке и заштите жртвама насиља. Државна секретарка је истакла да је у фокусу Министарства правде заштита жртва насиља и да је доношење индивидуалних планова заштите и подршке од стране група за координацију и сарадњу управо и усмерено на пружање што квалитетнијих услуга помоћи жртвама, због чега у раду групе за координацију и сарадњу учествују и представници образовних,здравствених установа као и представници цивилних организација које се баве пружањем помоћи и заштите жртвама, али и сама жртва уколико то њено физичко и психичко стање дозвољава.

Шћепановић је на крају изјавила да  је за успешну превенцију родно заснованог насиља неопходно, путем кампања, друштвених и социјалних мрежа, подизати свест јавности  о родним стереотипима и предрасудама, узроцима, знацима, сигналима и ефектима родно заснованог насиља  и да Мисија ОЕБС-а у Србији и Министарство правде  имају заједничке циљеве те да би  наставак  сарадње ове две институције,   позитивно утуцао на спречавање насиља према женама  као и на ублажавање последица истог.

Састанку су испред Министарства присуствовале и Снежана Радановић, посебна саветница министарке, Ивана Славнић, виша судијска сарадница упућена у Министарство правде у сектор за борбу против  насиља у породици као и Љупка Подунавац,  испред Сектора за европске интеграције и међународне пројекте.

Back To Top