skip to Main Content

18. мај Национални дан сећања на жене жртве насиља

Дана 18. маја 2023. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду Министарство правде је у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана-омбудсманом , као координатором мреже „Живот без насиља“, организовало скуп под називом „Институцинални мегханизми за сузбијање насиља према женама“.

На конференцији се испред Министарства правде, уводним излагањем присутнима обратила Бојана Шћепановић, државни секретар министарства правде, којом приликом је истакла је да је Влада Републике Србије на иницијативу Мреже Жене против насиља 2017. године установила Национални дан сећања на жене жртве насиља и да је ову иницијативу подржало и Министарство правде , као и да су управо трагично изгубљени животи жена у партнерском насиљу у протеклој деценији били један од повода Министарству правде да током 2016. године започне израду Закона о спречавању насиља у породици.

Државна секретарка је даље навела да су  жене  највише изложене родно заснованом насиљу управо у оквиру породично партнерских односа и да најрадикалнији вид насиља над женама јесте убиство жене зато што је жена , које је увек мотивисано мржњом према женама и жељом за доминацијом и контролом над животом жртве, због чега, како је навела,  није довољно само оснажити жртве насиља да насиље пријаве него је непходно да надлежни државни органи и институције препознају благовремено све факторе ризика и адекватно реагују на све облике насиља, због чега је Министарство правде, од самог почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, посебан акценат ставило на организовање специјализованих обука за чланове група за координацију и сарадњу. Шћепановић је истакла да је, у протеклих пет ипо година ове обуке  прошло око хиљаду учесника, представника правосудних функција, али и представника других институција надлежних за спречавање насиља у породици у смислу чл. 7. Закона о спречавању насиља у породици, а све са намером да се охрабре ,како жртве насиља тако и њихове породице и окружење, да насиље препознају и  пријаве га.

Бојана Шћепановић је подсетила присутне да је  велики  број фемицида могао  бити спречен да је насиље раније пријављивано  и да су жртве и учиниоци били познати институцијама система с обзиром да је у доста случајева насиља постојала прилика да се жртви пружи заштита, осигура безбедност и спречи убиство, због чега  Министарство правде, од самог почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, путем сајта „Искључи насиље“, на једноставан и брз начин информише и охрабрује жртве насиља да пријаве насиље и истовремено промовише промене друштвених и културних образаца понашања  који се првенствено односе на искорењивање предрасуда , обичаја и родних стереотипа о  инфериорном положају жена у друштву.

Шћепановић је на крају додала да насиље нема оправдања и да мере које прописује наш закон морају неизоставно једнако да се примењују  на територији целе Републике Србије, да све институције треба да дају свој неподељен одговор када је у питању борба против насиља у породици и да на тај начин сви заједно можемо да утичемо да Република Србија  постане држава у којој ће свака  жена и девојчица моћи  да живи у безбедном  окружењу у којем се поштује  њихово достојанство и њихова људска права.

Састанку су испред Министарства правде присуствовала Душан Станковић и  Ивана Славнић, виши судијски сарадници упућени у Министарство правде у сектор за борбу против  насиља у породици.

Back To Top