skip to Main Content

18. maj Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja

Dana 18. maja 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu Ministarstvo pravde je u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana-ombudsmanom , kao koordinatorom mreže „Život bez nasilja“, organizovalo skup pod nazivom „Institucinalni meghanizmi za suzbijanje nasilja prema ženama“.

Na konferenciji se ispred Ministarstva pravde, uvodnim izlaganjem prisutnima obratila Bojana Šćepanović, državni sekretar ministarstva pravde, kojom prilikom je istakla je da je Vlada Republike Srbije na inicijativu Mreže Žene protiv nasilja 2017. godine ustanovila Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja i da je ovu inicijativu podržalo i Ministarstvo pravde , kao i da su upravo tragično izgubljeni životi žena u partnerskom nasilju u protekloj deceniji bili jedan od povoda Ministarstvu pravde da tokom 2016. godine započne izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Državna sekretarka je dalje navela da su žene najviše izložene rodno zasnovanom nasilju upravo u okviru porodično partnerskih odnosa i da najradikalniji vid nasilja nad ženama jeste ubistvo žene zato što je žena , koje je uvek motivisano mržnjom prema ženama i željom za dominacijom i kontrolom nad životom žrtve, zbog čega, kako je navela, nije dovoljno samo osnažiti žrtve nasilja da nasilje prijave nego je nephodno da nadležni državni organi i institucije prepoznaju blagovremeno sve faktore rizika i adekvatno reaguju na sve oblike nasilja, zbog čega je Ministarstvo pravde, od samog početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, poseban akcenat stavilo na organizovanje specijalizovanih obuka za članove grupa za koordinaciju i saradnju. Šćepanović je istakla da je, u proteklih pet ipo godina ove obuke prošlo oko hiljadu učesnika, predstavnika pravosudnih funkcija, ali i predstavnika drugih institucija nadležnih za sprečavanje nasilja u porodici u smislu čl. 7. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a sve sa namerom da se ohrabre ,kako žrtve nasilja tako i njihove porodice i okruženje, da nasilje prepoznaju i prijave ga.

Bojana Šćepanović je podsetila prisutne da je veliki broj femicida mogao biti sprečen da je nasilje ranije prijavljivano i da su žrtve i učinioci bili poznati institucijama sistema s obzirom da je u dosta slučajeva nasilja postojala prilika da se žrtvi pruži zaštita, osigura bezbednost i spreči ubistvo, zbog čega Ministarstvo pravde, od samog početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, putem sajta „Isključi nasilje“, na jednostavan i brz način informiše i ohrabruje žrtve nasilja da prijave nasilje i istovremeno promoviše promene društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja koji se prvenstveno odnose na iskorenjivanje predrasuda , običaja i rodnih stereotipa o inferiornom položaju žena u društvu.

Šćepanović je na kraju dodala da nasilje nema opravdanja i da mere koje propisuje naš zakon moraju neizostavno jednako da se primenjuju na teritoriji cele Republike Srbije, da sve institucije treba da daju svoj nepodeljen odgovor kada je u pitanju borba protiv nasilja u porodici i da na taj način svi zajedno možemo da utičemo da Republika Srbija postane država u kojoj će svaka žena i devojčica moći da živi u bezbednom okruženju u kojem se poštuje njihovo dostojanstvo i njihova ljudska prava.

Sastanku su ispred Ministarstva pravde prisustvovala Dušan Stanković i Ivana Slavnić, viši sudijski saradnici upućeni u Ministarstvo pravde u sektor za borbu protiv nasilja u porodici.

Back To Top