skip to Main Content

САСТАНАК ОПЕРАТИВНОГ ТИМА САВЕТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Дана 07. априла 2023. године у просторијама Министарства правде одржан је састанак чланова новог сазива Оперативног тима Савета за сузбијање насиља у породици. Задатак чланова Оперативног тима Савета, а имајући у виду одлуку чланова Савета за сузбијање насиља у породици, јесте да се предузимају заједничке активности које се односе на превенцију и спречавање родно заснованог насиља и насиља у породици, као и на активности у циљу пружање подршке и заштите жртвама насиља.

Подсећања ради Савет за сузбијање насиља у породице образован је 13. јула 2017. године Одлуком Владе да прати примену Закона о спречавању насиља у породици и побољшава координисање и делотворност спречавања насиља у породици, као и заштиту од насиља у породици.

Састанак Оперативног тима Савета је отворила и водила државна секретарка Бојана Шћепановић која се овом приликом осврнула на препоруке које су донете на седници Савета за сузбијање насиља у породици и истакла да се насиље у породици може спречити само ефикасном сарадњом свих надлежних институција који су и чланови Савета за сузбијање насиља у породици, као и  сталном едукацијом професионалаца који примењују закон,  те  да је у том смислу неопходно наставити са обукама чланова Група за координацију и сарадњу на територији целе Републике Србије. Шћепановић је на састанку изложили конкретне предлоге за сарадњу у циљу превенције и спречавања насиља у породици и  истакла да је наставак будуће сарадње свих надлежних институција неопходан за ефикасну заштиту од сваке врсте родно заснованог насиља.

Посебна саветница министарке правде Снежана Радановић је презентовала податке о анализи и примени Закона о спречавању насиља у породици и навела да је путем заједничких активности свих чланова Савета за сузбијање насиља у породици потребно утицати на подизање свести јавности о томе да је насиље неопходно пријавити и да се о насиљу не ћути.

Секретарка Савета за сузбијање насиља у породици Ивана Славнић је током састанка изнела сугестије у циљу једнообразне примене Закона о спречавању насиља у породици како би се осигурала делотворна и потпуна заштита свих жртава насиља у породици, како жена тако и деце, у једнаком обиму на целој територији Републике Србије.

Састанку су присуствовали представници чланова Оперативног тима Савета из Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Координационог тела за родну равноправност, Републичког јавног тужилаштва, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства за бригу о породици и демографију и из Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Састанку је испред Министарства правде присуствовао и Душан Станковић, виши судијски сарадник упућен у Министарство правде.

Back To Top