skip to Main Content

SASTANAK OPERATIVNOG TIMA SAVETA ZA SUZBIJANjE NASILjA U PORODICI

Dana 07. aprila 2023. godine u prostorijama Ministarstva pravde održan je sastanak članova novog saziva Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici. Zadatak članova Operativnog tima Saveta, a imajući u vidu odluku članova Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, jeste da se preduzimaju zajedničke aktivnosti koje se odnose na prevenciju i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kao i na aktivnosti u cilju pružanje podrške i zaštite žrtvama nasilja.

Podsećanja radi Savet za suzbijanje nasilja u porodice obrazovan je 13. jula 2017. godine Odlukom Vlade da prati primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i poboljšava koordinisanje i delotvornost sprečavanja nasilja u porodici, kao i zaštitu od nasilja u porodici.

Sastanak Operativnog tima Saveta je otvorila i vodila državna sekretarka Bojana Šćepanović koja se ovom prilikom osvrnula na preporuke koje su donete na sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici i istakla da se nasilje u porodici može sprečiti samo efikasnom saradnjom svih nadležnih institucija koji su i članovi Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, kao i stalnom edukacijom profesionalaca koji primenjuju zakon, te da je u tom smislu neophodno nastaviti sa obukama članova Grupa za koordinaciju i saradnju na teritoriji cele Republike Srbije. Šćepanović je na sastanku izložili konkretne predloge za saradnju u cilju prevencije i sprečavanja nasilja u porodici i istakla da je nastavak buduće saradnje svih nadležnih institucija neophodan za efikasnu zaštitu od svake vrste rodno zasnovanog nasilja.

Posebna savetnica ministarke pravde Snežana Radanović je prezentovala podatke o analizi i primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i navela da je putem zajedničkih aktivnosti svih članova Saveta za suzbijanje nasilja u porodici potrebno uticati na podizanje svesti javnosti o tome da je nasilje neophodno prijaviti i da se o nasilju ne ćuti.

Sekretarka Saveta za suzbijanje nasilja u porodici Ivana Slavnić je tokom sastanka iznela sugestije u cilju jednoobrazne primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kako bi se osigurala delotvorna i potpuna zaštita svih žrtava nasilja u porodici, kako žena tako i dece, u jednakom obimu na celoj teritoriji Republike Srbije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici članova Operativnog tima Saveta iz Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i iz Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Sastanku je ispred Ministarstva pravde prisustvovao i Dušan Stanković, viši sudijski saradnik upućen u Ministarstvo pravde.

Back To Top