skip to Main Content

Мултисекторска сарадња свих надлежних институција и заштита од свих облика насиља

Дана 17. новембра у Министарству правде одржан је радни састанак са Покрајинским заштитником грађана –омбудсманом проф. др Зораном С. Павловићем и заменицом покрајинског заштитника грађана Снежаном Кнежевић. Тема састанка била је размена информација и искустава ради јачања и унапређења мултисекторске сарадње свих надлежних институција у заштити од свих облика насиља са посебним акцентом на улогу коју тужилаштво има у складу са Законом о спречавању насиља у породици.

Покрајински заштитник грађана овим путем  је скренуо пажњу да број жртава-убијених жена у 2022. године указује на то да је  ситуација ургентна те да је неопходно  додатно обратити пажњу на питање пружања целовите и благовремене подршке и заштите жртвама насиља,  и изнео низ предлога који се првенствено  тичу редефинисања улоге тужиоца када је у питању борба против родно заснованог насиља и насиља у породици. Такође, покрајински заштитник грађана посебно се осврнуо на проблеме са којима се жртва насиља сусреће током поступка,  на горући  проблем необавештавања жртава насиља о свим процесним радњама у току поступка а посебно о одређивању и укидању притвора окривљеном, на недостатак како психолошке тако и материјалне подршке жртвама насиља као и  непостојање  механизама за оспособљавање жртава за самосталан живот а што све може да има за последицу одустанак жртве од пријаве насиља или  одустанак жртве од већ започетог кривичног поступка.

Договорено је  да се наведени предлози и препоруке  за унапређење заштите и целовиту подршку жртвама насиља размотре, те да ово буде само први у низу радних састанака који ће резултирати доношењем мера за побољшање стања како у области заштите и унапређења људских права тако и у области борбе против насиља у породици.

На састанку је закључено да су интерсекторска сарадња свих надлежних институција као и поверење жртава  у институције  од кључног значаја за спречавање и заштиту од  насиља у породици и да је, иако је у последњих пар година доношењем Закона о спречавању насиља у породици, пракса у области заштите од насиља значајно унапређена, и даље неопходан бољи континуирани тимски рад свих државних органа  како  у циљу јачања нулте толеранције на насиље тако и  у циљу  заштите и јачања друштва у целини.

Састанку су испред Министарства правде присуствовали Снежана Радановић, посебни саветник министра, Љупка Подунавац, виши саветник,  Неда Марковић, виши саветник  и Ивана Славнић, виши судијски сарадник упућена у Министарство правде.

Back To Top