skip to Main Content

Радионица одржана под покровитељством Министарства правде у партнерству са УНДП-ом

„Ефикасан институционални одговор на насиље у породици“

Министарство правде је у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој у Србији -УНДП, за представнике институција који примењују Закон о спречавању насиља у породици, у периоду од 02-03. јуна 2022. године у Прокупљу, организовало дводневну радионицу „Ефикасан институционални одговор на насиље у породици“, за подручје Топличког округа.

Дводневну радионицу отворила је државна секретарка Министарства правде Бојана Шћепановић која је том приликом навела да  Министарство правде и Савет за спречавање насиља у породици , од самог почетка примене Закон о спречавању насиља у породици, самостално и у координацији са другим државним органима, континуирано раде на јачању свести друштва, по питању препознавања и пријаве насиља над женама и насиља у породици. Навела је да је посебан акценат стављен на едукације и специјализоване обуке чланова група за координацију и сарадњу и да је у протеклих пет година, од јуна месеца 2017. године па закључно са мајом  месецом 2022. године, подршка пружена члановима групе за координацију и сарадњу у 31 основном јавном тужилаштву на територији целе Републике Србије. Даље је истакла да је подручје Топличког  округа,  у који потпада Основно јавно тужилаштво у Прокупљу и Основно јавно тужилаштво у Куршумлији изабрано  за одржавање радионице због тога што је, анализирањем примене Закона о спречавању насиља у породици, утврђено да је у топличком округу у одређеним деловима примене Закона о спречавању насиља у породици неопходно унапредити поступање група за координацију и сарадњу, ради што квалитетнијег обезбеђивања ефикасне и правовремене заштите свих жртава насиља у породици, у једнаком обиму и једнаком  квалитету на територији целе Републике Србије.

Шћепановић је подсетила присутне да је Топлички округ један од 9 округа који у Републици Србији немају сигурну кућу, као ни организацију цивилног друштва која би пружила одговарајућу подршку и заштиту жртвама насиља у породици , уз напомену да је у том делу примене закона изузетно битно проналажење алтернативних решења за ефикасну заштиту жртава , посебно имајућу у виду да је ризик од насиља у породици променљива категорија због чега је од изузетне важности знати управљати ризиком.

Истакла  је  да је циљ ове специјализоване радионице да се кроз размену знања и искуства помогне професионалцима који на терену примењују закон и процењују ризик да што боље одговоре на свакодневне изазове, с обзиром да је за ефикасно спречавање насиља у породици од круцијалног значаја правовремено препознавање и откривање насиља.

Бојана Шћепановић је поручила да се нулта толеранцију на насиље у породици може постићи само заједничким снагама и ефикасном мултисекторском сарадњом свих надлежних институција као и добром сензибилизацијом професионалаца који примењују закон, и да је то  једини начин да постанемо друштво у којем нема  насиља , дискриминација и родних стереотипа.

Дводневној радионици је присуствовало 42 представнице/ка из тужилаштва, центара за социјални рад, полиције,  здравствених и образованих установа са територије топличког округа као и представници чланова Савета за сузбијање насиља у породици.

Предавачице на семинару биле су Горјана Мирчић Чалуковић, заменица јавног тужиоца упућена у Министарство правде, и социјална радница Садија Гицић.  Обука је била  усмерена ка темама феномена насиља у породици, процене безбедносних ризика и планирање мера за обезбеђивање подршке и безбедности жртве, уз узимање у обзир ресурса који постоје у Топличком округу.  Отворено је низ стручних питања, а посебна пажња у оквиру овог семинара посвећена је и питању дечијих бракова, те указивању колико је важно увек поштовати нормативни оквир Републике Србије у овој области.

На крају обуке учесницима/цама је потврде о учешћу, као и приручнике Министарства правде о примени Закона о спречавању насиља у породици уручила саветница Министарства правде Ивана Славнић из  тима за спречавање насиља у породици .

Back To Top