skip to Main Content

Radionica održana pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde u partnerstvu sa UNDP-om

„Efikasan institucionalni odgovor na nasilje u porodici“

Ministarstvo pravde je u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji -UNDP, za predstavnike institucija koji primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, u periodu od 02-03. juna 2022. godine u Prokuplju, organizovalo dvodnevnu radionicu „Efikasan institucionalni odgovor na nasilje u porodici“, za područje Topličkog okruga.

Dvodnevnu radionicu otvorila je državna sekretarka Ministarstva pravde Bojana Šćepanović koja je tom prilikom navela da  Ministarstvo pravde i Savet za sprečavanje nasilja u porodici, od samog početka primene Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, samostalno i u koordinaciji sa drugim državnim organima, kontinuirano rade na jačanju svesti društva, po pitanju prepoznavanja i prijave nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Navela je da je poseban akcenat stavljen na edukacije i specijalizovane obuke članova grupa za koordinaciju i saradnju i da je u proteklih pet godina, od juna meseca 2017. godine pa zaključno sa majom mesecom 2022. godine, podrška pružena članovima grupe za koordinaciju i saradnju u 31 osnovnom javnom tužilaštvu na teritoriji cele Republike Srbije. Dalje je istakla da je područje Topličkog  okruga,  u koji potpada Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju i Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji izabrano za održavanje radionice zbog toga što je, analiziranjem primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, utvrđeno da je u topličkom okrugu u određenim delovima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici neophodno unaprediti postupanje grupa za koordinaciju i saradnju, radi što kvalitetnijeg obezbeđivanja efikasne i pravovremene zaštite svih žrtava nasilja u porodici, u jednakom obimu i jednakom  kvalitetu na teritoriji cele Republike Srbije.

Šćepanović je podsetila prisutne da je Toplički okrug jedan od 9 okruga koji u Republici Srbiji nemaju sigurnu kuću, kao ni organizaciju civilnog društva koja bi pružila odgovarajuću podršku i zaštitu žrtvama nasilja u porodici , uz napomenu da je u tom delu primene zakona izuzetno bitno pronalaženje alternativnih rešenja za efikasnu zaštitu žrtava , posebno imajuću u vidu da je rizik od nasilja u porodici promenljiva kategorija zbog čega je od izuzetne važnosti znati upravljati rizikom.

Istakla  je  da je cilj ove specijalizovane radionice da se kroz razmenu znanja i iskustva pomogne profesionalcima koji na terenu primenjuju zakon i procenjuju rizik da što bolje odgovore na svakodnevne izazove, s obzirom da je za efikasno sprečavanje nasilja u porodici od krucijalnog značaja pravovremeno prepoznavanje i otkrivanje nasilja.

Bojana Šćepanović je poručila da se nulta toleranciju na nasilje u porodici može postići samo zajedničkim snagama i efikasnom multisektorskom saradnjom svih nadležnih institucija kao i dobrom senzibilizacijom profesionalaca koji primenjuju zakon, i da je to  jedini način da postanemo društvo u kojem nema  nasilja, diskriminacije i rodnih stereotipa.

Dvodnevnoj radionici je prisustvovalo 42 predstavnice/ka iz tužilaštva, centara za socijalni rad, policije,  zdravstvenih i obrazovanih ustanova sa teritorije topličkog okruga kao i predstavnici članova Saveta za suzbijanje nasilja u porodici.

Predavačice na seminaru bile su Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, i socijalna radnica Sadija Gicić.  Obuka je bila  usmerena ka temama fenomena nasilja u porodici, procene bezbednosnih rizika i planiranje mera za obezbeđivanje podrške i bezbednosti žrtve, uz uzimanje u obzir resursa koji postoje u Topličkom okrugu.  Otvoreno je niz stručnih pitanja, a posebna pažnja u okviru ovog seminara posvećena je i pitanju dečijih brakova, te ukazivanju koliko je važno uvek poštovati normativni okvir Republike Srbije u ovoj oblasti.

Na kraju obuke učesnicima/cama je potvrde o učešću, kao i priručnike Ministarstva pravde o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici uručila savetnica Ministarstva pravde Ivana Slavnić iz tima za sprečavanje nasilja u porodici .

Back To Top