skip to Main Content

Осечина као пример изузетне мултисекторске сарадње

По ступању на снагу Закона о спречавању насиља у породици на подручју сваког основног јавног тужилаштва у Републици Србији формиране су групе за координацију и сарадњу, чији стални чланови су заменик јавног тужиоца, надлежни полицијски службеник и радник Центра за социјални рад.

Током семинара у априлу 2022. године, који је организовало Министарство правде, у сарадњи са УНДП, имали смо прилику да упознамо чланове групе за координацију и сарадњу при основном јавном тужилаштву у Ваљеву, подгрупа за Општину Осечина, који представљају пример добре праксе.

За сајт Искључи насиље говорили су заменица јавног тужиоца Невена Матић у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву и председавајућа групом на подручју Општине Осечина, надлежни полицијски службеник Полицијске управе Ваљево, Полицијска станица Осечина, Велимир Петровић и директорка Центра за социјални рад „Напредак“ у Осечини Јована Милановић.

Шта је предност, а шта мана рада на спречавању насиља у породици у малој општини као што је Осечина?

ЗАМЕНИЦА ТУЖИОЦА: Општина Осечина је мала општина по броју становника, али је територијално распрострањена, покрива подручје од Ваљева до Бајине Баште, са једне стране, и Лознице са друге стране. Осим тога, њену структуру, која је разуђена, карактерише и велики број планина, што чини подручје додатно тешко доступним. Управо због тога у случају неопходне брзе интервенције, дежурни јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Ваљеву није у могућности да одмах приступи лицу места, а што је иначе уобичајена пракса приликом спровођења доказних радњи ван просторија овог јавног тужилаштва. Стога када је реч о раду на месту извршења кривичног дела, како насиља у породици, тако и поводом других кривичних дела која се гоне по службеној дужности, своје професионално поверење поклања Полицијској станици Осечина и Центру за социјални рад у Осечини. У овом професионалном поверењу, које је праћено дугогодишњом добром сарадњом са наведеним институцијама огледа се и предност рада, јер ове институције чине професионалци, који не само да раде, већ и живе на територији општине Осечина, а самим тим њено становништво добро познају, посебно када је реч о структурама породице, у којима је евидентирано насиље у породици, те навикама, начину живота, односно склоностима чланова тих породица, што значи да у сваком моменту учиниоца и жртву/е насиља у породици опсервирају на јавном месту, посећују њихова породична домаћинства, пружају материјалну и саветодавну помоћ и подршку. На основу таквог свакодневног рада уколико је потребно траже деловање и Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, које тада предузима мере из своје надлежности.

НАДЛЕЖНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК: Предности у раду надлежних и других полицијских службеника Полицијске станице у Осечини на спречавању насиља у породици су најпре мали број пријављених случајева насиља у породици, с обзиром на то да Осечина има релативно мали број грађана, тако да се сваком догађају пријаве насиља у породици придаје максимална пажња, почев од првог сазнања за насиље у породици, поступања по пријави и процесуирању могућег учиниоца сходно ЗСНП, као и касније подршке жртвама насиља у породици и праћења стања у самој породици. Такође, предност је максимална покривеност терена кроз патролни, секторски, оперативни и друге начине рада полицијских службеника, квалитетно и ефикасно руковођење руководећих полицијских службеника (начелника ПС и старешина ПИ), организације свих линија рада и друго. Полицијски службеници углавном познају личне и породичне прилике могућих учинилаца и жртви насиља, те се с тим у вези кроз сарадњу са ЦСР „Напредак“ у Осечини и ОЈТ Ваљево предузимају адекватне превентивне и репресивне мере и радње.

Полицијски службеници добијају правовремене и корисне иструкције од својих руководилаца кроз редовне састанке и брифинге на унапређењу у овој области. Мана је на почетку примене ЗСНП била то што је био недовољан број обучених полицијских службеника за поступање по овом Закону, што се у међувремену знатно унапредило, тако да сада ова Полицијска станица броји 14 надлежних полицијсиих службеника обучених за његову примену.

ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: Предности рада на спречавању насиља у породици је добро познавање територије општине Осечина која по последњем пописном податку броји 12.581 становника, срединских и породичних фактора који су од утицаја на појаву и спречавање насиља у породици, постојећа евиденција породице у ЦСР из оквира надлежности установе, праћење породице и рад са свим актерима догађаја пријаве (потенцијалном жртвом породичног насиља и починиоцем истог), постојање Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља на подручу општине Осечина (кориговање истог у складу са потребама на терену) како би се исти адекватно и сврсисходно примењивао у пракси.

У случају потребе постоји одлична сарадња ЦСР и ПС Осечина, када се с једне стране дежурни радник ЦСР укључује у сам процес обраде пријаве, али и подршка ПС Осечина радницима Центра кроз асистенцију на терену у случају високог ризика по безбедност жртве.  Мане рада на спречавању насиља у породици углавном се односе на немогућност ургентног збрињавања жртве (нпр. сигурна кућа, прихватилиште, непостојање социјалног становања, саветовалиште за брак и породицу и недовољан број стручних радника).

Kако бисте оценили сарадњу надлежних институција које раде на решавању конкретних случајева насиља у породици, ко све учествује на вашим састанцима ГKС и шта је за вас у тој сарадњи посебно важно из перспективе ваших надлежности?

ЗАМЕНИЦА ТУЖИОЦА: Група се састаје редовно и на тим састанцима разматрамо све случајеве насиља у породици који су пријављени у последњих 15 дана.  Дакле, разматрамо и случајеве у којима нису изречене хитне мере, односно случајеве за које Група процењује да нема ризика, али је реч о породицама у којима је потребна интервенција неких од наведених институција које чине Групу. Стога је суштина рада Групе не само надзор над контролом изречених и продужених хитних мера, односно спровођење предистражног поступка од стране јавног тужилаштва, већ и помоћ у виду материјалних давања, саветодавног рада, подршке, обилажења породице, указивања образовним и здравственим установама на постојање нарушених односа у конкретним породицама, опсервирање кроз свакодневне активности, како учиниоца, тако и жртве/и, што све скупа доводи до заједничког закључка о потреби да се ризик евентуално поново процењује или предузимају друге репресивније мере уколико предузете хитне мере не остварују своју сврху.

НАДЛЕЖНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК: Сарадња надлежних институција на спречавању насиља у породици је на високом нивоу.

ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: Велика предност у нашем заједничком раду је одлична комуникација стручних радника Центра са полицијским службеницима и замеником јавног тужиоца задуженим за групу за координацију и сарадњу подгрупа Осечина, која се огледа кроз доставу прелиминарног извештаја ПС Осечина од стране дежурног радника Центра одмах по добијању пријаве, а најкасније до рока од 8 сати од догађаја, повратни списи предмета пријаве за насиље у породици од стране ПС Центру за социјални рад у року од 24 часа, као и комплетирани извештај ЦСР Тужилаштву у року од 7 до 10 дана у зависности од места пребивалишта корисника. Обавештавање радника Центра од стране полицијских службеника и о догађајима који нису процесуирани и нису изрицане хитне мере, како би се радила евентуална процена од поновног догађаја, као превентивни саветодавни рад од стране Центра за социјални рад. Такође предност у нашем  заједничком раду је ретроспектива догађаја на крају године, односно на шестомесечном нивоу и поновно праћење у зависности од случаја до случаја и процена ризика за лица која су у ризику од понављања.

Kако обезбеђујете да се ризик од ескалације или понављања насиља адекватно процени, случајеви ефикасно процесуирају и добијете све потребне информације које су вам потребне за даљи рад и редовно поступање? Kако кроз сарадњу обезбеђујете дугорочну безбедност жртава (нпр. да се поштују хитне мере, да се спречи да насиље ескалира)?

ЗАМЕНИЦА ТУЖИОЦА: За процену ризика поред извештаја полиције, исти је увек праћен најпре прелиминарним, а потом и детаљним извештајем за дату породицу. Према томе, на располагању имамо све релевантне информације. Уколико је потребно у рад укључујемо и представнике других институција, као што су Општа болница Ваљево – Одељење психијатрије, образовне установе, службе за запошљавање, па и саму управу општине Осечина. Имајући у виду да хитне мере имају рок од 30 дана у ком важе и у ком року полиција надзире њихово поштовање, тај рад се наставља и касније све до правноснажног окончања кривичног поступка, јер су постојали случајеви у којима је потребно изместити жртву насиља на неко друго место боравишта, када Центар за социјални рад плаћа станарину, као и случајеви да по истеку хитних мера учиниоце насиља и даље свакодневно надзиру надлежни полицијски службеници. Жртва/е знају да у сваком тренутку могу да се обрате за помоћ Центру за социјални рад и полицији након чега ће исти затражити хитан састанак Групе са замеником јавног тужиоца, а у којим се случајевима дешавало да учиниоца насиља привремено смештамо на Одељење психијатрије до његовог упућивања у Специјалну затворску болницу.

НАДЛЕЖНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК: Процени ризика од насиља у породици се придаје максимална пажња, кроз сагледавање свих релевантних чињеница битних за саму процену ризика, почев од прве пријаве насиља и сазнања да оно постоји, упућивања полицијских службеника на лице места и првог поступања, као и каснијег процесуирања могућег учиниоца. Одмах по пријави од стране радника дежурне службе, пре упућивање на лице места  се кроз информациони систем МУП-а Р. Србије  прикупљају сви подаци везано за раније пријаве, подаци о могућем учиниоцу, жртви насиља, члановима уже и шире породице, подаци о поднетим КП, оружју у легалном поседу које поседује учинилац и чланови породице, што се наставља и на самом лицу места кроз обављање разговора, прикупљање других корисних оперативних сазнања, која се преносе поступајућем надлежном полицијском службенику који н основу тога процењује ризик од насиља у породици. Након процесуирања, кроз редовне састанке ГКС сваки пријаљени случај насиља у породици се понаособ анализира, након чега се доносе одговарајуће одлуке које су обавезујуће и за ОЈТ Ваљево, Полицијску Станицу Осечина и ЦСР „Напредак“ Осечина, а по потреби и друге надлежне институције ради предузимања мера и радњи из своје надлежности и подршке жртви насиља. Припадници Полицијске станице Осечина поступају по свим одлукама ГКС ОЈТ Ваљево, подгрупа за Осечину, тако да кроз редовно обављање послова и задатака, као и наредби надређених руководећих полицијских службеника ове ПС, врше повремен обилазак, прате стање у породици, обављају разговоре са могућим учиниоцем, жртвом насиља и члановима породице и окружења у циљу поршке жртви и евентуалном препознавању новог проблема и ескалације насиља о чему се редовно подносе посебни извештаји ГКС ОЈТ Ваљево на разматрање.

ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: Ризик од ескалације или понављања насиља обезбеђујемо кроз адекватну процену ризика по безбедност жртве кроз интервју свих актера (жртвом породичног насиља,  потенцијалним починиоцем насиља, члановима породице, интервјуа са суседством, као и другим особама од значаја за жртву); саветодавни рад у више сеанси; упозоравање учиниоца на обавезу поштовања закона; теренске посете породицама; препознавањем насиља од стране жртве, њеним оснаживањем и подршком жртви кроз једнократне новчане помоћи;  плаћање станарине када жели отићи из домаћинства; усмеравањем на остварење других права у локалној заједници; праћењем поштовања изречених хитних мера; пријавом кршења хитних мера; жртве се упућују на обавезну пријаву прекршења хитних мера; дају им се доступни бројеви телефона надлежних институција; предлогом за мере обавезног лечења када има елемената за изрицање истог; збрињавањем учиниоца на лечење у психијатријској установи када постоје елементи који указују на потребе лечења.

Шта је за вас посебна вредност међусобног повезивања? На шта сте посебно поносни у оквиру мултисекторске сарадње, да ли постоји неки случај који је успешно решен који бисте желели да поменете (без навођења личних података)?

ЗАМЕНИЦА ТУЖИОЦА: Несумњиво произилази да је  међусобно поверење међу представницима све три институције које заједнички спречавају насиље у породици – основ из кога је настао даљи континуирани професионални рад обележен разменом мишљења, благовременим адекватним реаговањем у својим надлежностима и свешћу о добробити мултисекторске сарадње, а не само њеној потреби и нужности. Постоји више случајева успешног заједничког деловања.

НАДЛЕЖНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК: Посебна вредност повезивања свих надлежних институција за примену Закона о СНУП је да се правовремено препозна сваки акт насиља који ће благовремено и ефикасно бити разматран, након чега ће донети праве одлуке по којим ће поступати свако из своје надлежности, а све у циљу подршке жртвама насиља и процесуирању учиниоца у циљу онемогућавања тежих и најтежих последица.

ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: Посебна вредност међусобног повезивања је заједничка координисана активност свих актера што даје могућност благовременог реаговања и поступања.

У Помоћ и жртви и учиниоцу    У низу пријављених случајева насиља у породици, истакао бих случај у ком је један могући учинилац, после више пријављених случајева насиља у породици, а који је зависник од алкохола, ефикасним и благовременим одлукама ГКС ОЈТ Ваљево, као и укључивањем у проблем „полицајца у заједници“ у ПС Осечина и представника Локалне самоуправе у Осечини, „склоњен са улице“ и истом је пружена адекватна медицинска помоћ лечењем од болести зависности у установи затвореног типа, чиме је омогућено и лечење могућег учиниоца, а и адекватна подршка жртви насиља, односно његовој супрузи и члановима њихове породице.   Полицијски службеник Велимир Петровић
Back To Top