skip to Main Content

Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији

 Радионица одржана под покровитељством Министарства правде у партнерству са УНДП-ом и УНФПА

Министарствo правде је у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој у Србији -УНДП и Популационим фондом Уједињених нација у Србији – УНФПA,  у периоду од 05-06. априла 2022. године на Дивчибарама организовало дводневну радионицу „Ефикасан институционалнi одговор на насиље у породици“ за подручје Колубарског округa“.

Државна секретарка Министарства правде Бојана Шћепановић се тим поводом обратила присутним учесницама/има и навела да су Министарство правде и Савет за сузбијање насиља у породици , од самог почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, посебан акценат ставили на специјализоване обуке чланова група за координацију и сарадњу тако да је од јуна месеца  2017. године, када је закон почео да се примењује,  па  закључно са  мартом месецом  2022. подршка пружена професионалцима у 28 основних јавних тужилаштва на територији целе Републике Србије. Даље је навела да је подручје Колубарског  округа,  у који спада  Основно јавно тужилаштво у Ваљеву, Основно јавно тужилаштво у Мионици и Основно јавно тужилаштво у Убу,  изабрано  за одржавање радионице због тога што је, анализирањем примене Закона о спречавању насиља у породици, утврђено да је у колубарском округу неопходно унапредити поступање група за координацију и сарадњу ради што квалитетнијег обезбеђивања ефикасне и правовремене заштите свих жртава насиља у породици, у једнаком обиму на целој територији Републике Србије. Истакла је да је циљ ове специјализоване радионице да се кроз размену знања и искуства на  најбољи начин одговори на изазове које професионалци који процењују ризик  имају у примени Закона о спречавању насиља у породици, у смислу проналажења најбољих решења ради што потпуније и боље заштите жртава, уз напомену  да се само једнообразним поступањем свих институција и добром сензибилизацијом професионалаца може ефикасно утицати на препознавање а потом и спречавање насиља. Подсетила је присутне да је Министарство правде, у марту месецу 2022. године,  у истом циљу радионицу одржало и за представнике надлежних институција са територије сремског округа, и додала да ће Министарство правде и у наредном периоду наставити са пружањем подршке групама за координацији и сарадњу и на територији других округа Републике Србије.  

Бојана Шћепановић је поручила да је нулту толеранцију на насиље у породици и насиље над женама могуће постићи само свеобухватном и координисаном мултисекторском сарадњом надлежних институција које примењују Закон о спречавању насиља у породици,  стављајући акценат да се само удруженим снагама може утицати на то да постанемо друштво које одбацује родне стереотипе, друштво које не толерише ниједан тип насиља и друштво у којем ће свака особа без обзира на свој пол и  родни идентитет бити сигурна и безбедна.

Дводневној радионици је присуствовало 40 представница/ка из тужилаштва, центара за социјални рад, полиције,  здравствених и образованих установа са територије колубарског округа као и представници чланова Савета за сузбијање насиља у породици.

Предавачице на семинару биле су Горјана Мирчић Чалуковић, заменица јавног тужиоца упућена у Министарство правде, и социјална радница Садија Гицић.  Обука је била  усмерена ка темама феномена насиља у породици, процене безбедносних ризика и планирање мера за обезбеђивање подршке и безбедности жртве, уз узимање у обзир ресурса који постоје у Сремском округу.  Отворено је низ стручних питања, а посебна пажња у оквиру овог семинара посвећена је и питању дечијих бракова, те указивању колико је важно увек поштовати нормативни оквир Републике Србије у овој области.

На крају обуке учесницима/цама је потврде о учешћу, као и приручнике Министарства правде о примени Закона о спречавању насиља у породици уручиле представница Републичког јавног тужилаштва Гордана Радић и представница Министарства унутрашњих послова Јелена Томковић.Испред Министарства правде семинару су присуствовали Ивана Славнић као део тима за спречавање насиља у породици и Љупка Подунавац из одсека за спровођење пројекта из међународне развојне помоћи.

Back To Top