skip to Main Content

Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji

 Radionica održana pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde u partnerstvu sa UNDP-om i UNFPA

Ministarstvo pravde je u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji -UNDP i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNFPA,  u periodu od 05-06. aprila 2022. godine na Divčibarama organizovalo dvodnevnu radionicu „Efikasan institucionalni odgovor na nasilje u porodici“ za područje Kolubarskog okruga“.

Državna sekretarka Ministarstva pravde Bojana Šćepanović se tim povodom obratila prisutnim učesnicama/ima i navela da su Ministarstvo pravde i Savet za suzbijanje nasilja u porodici , od samog početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, poseban akcenat stavili na specijalizovane obuke članova grupa za koordinaciju i saradnju tako da je od juna meseca  2017. godine, kada je zakon počeo da se primenjuje,  pa  zaključno sa  martom mesecom  2022. podrška pružena profesionalcima u 28 osnovnih javnih tužilaštva na teritoriji cele Republike Srbije. Dalje je navela da je područje Kolubarskog  okruga,  u koji spada  Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu, Osnovno javno tužilaštvo u Mionici i Osnovno javno tužilaštvo u Ubu,  izabrano  za održavanje radionice zbog toga što je, analiziranjem primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, utvrđeno da je u kolubarskom okrugu neophodno unaprediti postupanje grupa za koordinaciju i saradnju radi što kvalitetnijeg obezbeđivanja efikasne i pravovremene zaštite svih žrtava nasilja u porodici, u jednakom obimu na celoj teritoriji Republike Srbije.

Istakla je da je cilj ove specijalizovane radionice da se kroz razmenu znanja i iskustva na  najbolji način odgovori na izazove koje profesionalci koji procenjuju rizik  imaju u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u smislu pronalaženja najboljih rešenja radi što potpunije i bolje zaštite žrtava, uz napomenu  da se samo jednoobraznim postupanjem svih institucija i dobrom senzibilizacijom profesionalaca može efikasno uticati na prepoznavanje a potom i sprečavanje nasilja. Podsetila je prisutne da je Ministarstvo pravde, u martu mesecu 2022. godine,  u istom cilju radionicu održalo i za predstavnike nadležnih institucija sa teritorije sremskog okruga, i dodala da će Ministarstvo pravde i u narednom periodu nastaviti sa pružanjem podrške grupama za koordinaciji i saradnju i na teritoriji drugih okruga Republike Srbije.  

Bojana Šćepanović je poručila da je nultu toleranciju na nasilje u porodici i nasilje nad ženama moguće postići samo sveobuhvatnom i koordinisanom multisektorskom saradnjom nadležnih institucija koje primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici,  stavljajući akcenat da se samo udruženim snagama može uticati na to da postanemo društvo koje odbacuje rodne stereotipe, društvo koje ne toleriše nijedan tip nasilja i društvo u kojem će svaka osoba bez obzira na svoj pol i  rodni identitet biti sigurna i bezbedna.

Dvodnevnoj radionici je prisustvovalo 40 predstavnica/ka iz tužilaštva, centara za socijalni rad, policije,  zdravstvenih i obrazovanih ustanova sa teritorije kolubarskog okruga kao i predstavnici članova Saveta za suzbijanje nasilja u porodici.

Predavačice na seminaru bile su Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, i socijalna radnica Sadija Gicić.  Obuka je bila  usmerena ka temama fenomena nasilja u porodici, procene bezbednosnih rizika i planiranje mera za obezbeđivanje podrške i bezbednosti žrtve, uz uzimanje u obzir resursa koji postoje u Sremskom okrugu.    Otvoreno je niz stručnih pitanja, a posebna pažnja u okviru ovog seminara posvećena je i pitanju dečijih brakova, te ukazivanju koliko je važno uvek poštovati normativni okvir Republike Srbije u ovoj oblasti.

Na kraju obuke učesnicima/cama je potvrde o učešću, kao i priručnike Ministarstva pravde o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici uručile predstavnica Republičkog javnog tužilaštva Gordana Radić i predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Jelena Tomković.Ispred Ministarstva pravde seminaru su prisustvovali Ivana Slavnić kao deo tima za sprečavanje nasilja u porodici i Ljupka Podunavac iz odseka za sprovođenje projekta iz međunarodne razvojne pomoći.

Back To Top