skip to Main Content

Јачањем мултисекторске сарадње ка изградњи друштва без толеранције на насиље у породици

Врдник, 17-18.март 2022. године – Министарство правде и Савет за сузбијање насиља у породици Владе Републике Србије и током 2022.године настављају са пружањем подршке надлежним институцијама у делотворном спровођењу Закона о спречавању насиља у породици. Министарство правде је у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА) у Србији, организовало дводневну радионицу која је окупила 60 представника/ца полиције, центара за социјални рад, јавних тужилаштава, здравствених и образовних установа са територије сремског округа. Семинару су присуствовали i представници/це свих чланова Савета за сузбијање насиља у породици.

Присутнима се обратила државна секретарка Министарства правде Републике Србије Бојана Шћепановић која је објаснила да је сврха одржане дводневне радионице постизање уједначене примене Закона о спречавању насиља у породици на читавој територији Републике Србије, уз уважавање специфичности сваког појединачног случаја насиља. Навела је да је Министарство правде од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици посебну пажњу посветило едукацији и обукама чланова група за координацији и сарадњу који примењују овај закон, тако да је у период од 2017. године закључно са децембром 2021. године дата подршка групама за координацији и сарадњу у 25 основних јавних тужилаштва на територији целе Републике Србије. Циљ ових специјализованих обука јесте да се помогне професионалцима који примењују закон и процењују ризик на терену да боље одговоре на изазове и евентуалне недоумице које имају у примени овог закона, у циљу што ефикаснијег препознавања, а потом и спречавања насиља. Посебно је истакла да се само ефикасном мултисекторском сарадњом свих надлежних институција, као и добром сензибилизацијом професионалаца може позитивно утицати на унапређење заштите свих жртава насиља у породици и партнерског насиља.

Подсетила је присутне да Министарство правде у партнерству са УНДП пружа могућност одржавања састанака група за координацији и сарадњу у свим основним јавним тужилаштвима на територији Републике Србије путем Zoom апликације. Истакла је бројне предности одржавања састанака група за координацију и сарадњу путем Zoom апликације, између осталог и то да институције могу ефикасно да одговоре на све случајеве пријављеног насиља у породици и партнерског насиља, чак и у ситуацијама када физички сусрет чланова група за координацију и сарадњу није могућ. Бојана Шћепановић поручила је и да ће Министарство правде наставити у наредном периоду да се бави проблемом насиља у породици и насиља у партнерским односима, стављајући акценат на подизање свести јавности о овој важној теми, уз напомену да једино удруженим снагама и уједначеним поступањем свих надлежних установа, можемо допринети развоју друштва у којем нема дискриминације, насиља, нити родних стереотипа.

Предавачице на семинару биле су Горјана Мирчић Чалуковић, заменица јавног тужиоца упућена у Министарство правде, и сарадница УНДП у Србији, социјална радница Данијела Пешић. Обука је била усмерена ка темама феномена насиља у породици, процене безбедносних ризика и планирање мера за обезбеђивање подршке и безбедности жртве, уз узимање у обзир ресурса који постоје у Сремском округу.

Сва постављена питања и дилеме током дискусије користиће се у даљем раду Министарства правде како би се пружиле што конкретније смернице за примену прописа у области сузбијања насиља у породици и обезбедила адекватна заштита и подршка у истом квалитету и истом обуиму свим жртвама насиља у породици , без обзира на ком делу територије Републике Србије живе.

„Важно је да смо сви заједно. Сви ми пролазимо наше појединачне обуке, али се овако и умрежавамо“.

„Корисна ми је обука јер се заснива на пракси. То је важно као неком са вишегодишњим радним искуством, као неком ко теоријска знања већ има“


учеснице из центра за социјални рад

На крају обуке учесницама/има су потврде о учешћу, као и приручнике Министарства правде о примени Закона о спречавању насиља у породици уручили представница Министарства правде Неда Марковић и представник Министарства унутрашњих послова Саша Митић. Семинару су испред Министарства правде присуствовали и Снежана Радановић, посебна саветница министра правде и Ивана Славнић представница тима за спречавање насиља у породици.

Back To Top