skip to Main Content

Састанци група за координацију путем апликација

Министарство правде је у циљу унапређења рада група за координацију и сарадњу, које су успостављене на основу Закона о спречавању насиља у породици, препоручило да састанке одржавају путем интернета, ау том циљу додатно је обезбеђено коришћење одговарајућих апликација.
За 20 заменика јавних тужилаца у 8 основних јавних тужилаштава отворен је налог за коришћење апликација ЗООМ, како би лакше, брже и ефикасније одржавали састанке.
У питању су тужилаштва која су у марту имала више од 100 размотрених случајева насиља у породици и која су прихватила да учествују у овом пилот програму, а то су Друго основно јавно тужилаштво у Београду, као и основна јавна тужилаштва у Панчеву, Врбасу, Новом Саду. , Аранђеловцу, Смедереву, Нишу и Ужицу.
Коришћење апликација омогућено је у сарадњи са Уједињеним нацијама – Програмом за развој (УНДП).
Тиме се омогућава бржа размена података и њихова већа доступност, лакше укључивање других учесника, попут представника здравствених институција, Националне службе за запошљавање и других, али и присуство већег броја жртава насиља у породици тим састанцима.
Законом о спречавању насиља у породици, чија је примена почела половином 2017. године, предвиђено је да се на подручју сваког основног јавног тужилаштва образује група за координацију и сарадњу. Те групе разматрају сваки случај насиља у породици који није окончан правоснажном судском одлуком у грађанском или кривичном поступку, случајеве када треба да се пружи заштита и подршка жртвама насиља у породици, израђују индивидуални план заштите и подршке жртви и предлажу надлежном јавном тужилаштву мере за окончање судских поступака.

Back To Top