skip to Main Content

Уједињени против насиља у породици

Примером јединственог деловања и удруживања, учесницима семинара „Мултисекторском сарадњом против насиља у породици” из Владичиног Хана, Сурдулице и Босилеграда послата је порука да сви морају да раде заједно, уједињени око истог задатка – спречавања насиља у породици.
Учесницима је указано на важност разумевања самог феномена насиља, на сагледавање шире слике у поступању и потреби да свако у границама своје надлежности предузме све што може.
Учесници су кроз радионицу позвани да на конкретном примеру искажу своје мишљење, препознају насиље и предложе све мере из своје надлежности које им стоје на располагању у циљу пружања заштите и подршке жртвама насиља.

Представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић указала је да свако може бити жртва, а насиље може да врши свако.
Насиље не зна за године, пол, однос, рекла је Мирчић Чалуковић и додала да насиље врше мушкарци, жене, родитељи, деца, као и да то најбоље показују и статистички подаци који се налазе на сајту Министарства правде „Искључи насиље“.
„Управо због тога, наш задатак је да насиље препознамо и утврдимо ко је насилник, а ко жртва, а то је могуће само мултисекторским приступом овом феномену“, нагласила је Мирчић Чалуковић.

Учесницима из образовних установа са подручја Владичиног Хана обратила се и представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја Звездана Мијоковић, која је учеснике из образовних установа подсетила на поступање према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Мијоковић је истакла да, уколико се догоди насиље на трећем нивоу, потребно је у року од 24 часа обавестити надлежну Школску управу и обавезно укључити „спољашње“ институције – полицију, центар за социјални рад и здравство.

Она је подсетила да је важно да школе и центри за социјални рад, приликом пријаве насиља, поступају према Упутству о поступању установа образовања и васпитања и центра за социјални рад (органа старатељства )у заштити деце од насиља.

Семинар организује Министарство правде у сарадњи са Уједињеним нацијама – Програмом за развој УНДП, а подршку су дали и представници чланова Савета за сузбијање насиља у породици из Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Back To Top