skip to Main Content

Кампања Искључи насиље добитник награде ПРиЗНАЊЕ

Министарство правде је на свечаној додели Годишње награде Друштва Србије за односе с јавношћу добило награду ПРиЗНАЊЕ за кампању „Искључи насиље“ у категорији Комуникације у јавној управи.
Циљ кампање „Искључи насиље“ био је упознавање опште и стручне јавности са новим мерама које је донео Закон о спречавању насиља у породици, чија је примена отпочела 1. јуна 2017. године. Информисање свих грађана о новим законским решењима, као и ширење свести да се насиље мора пријавити, били су полазна основа кампање „Искључи насиље“.
Њеним спровођењем, Министарство правде је желело да подстакне стварне и потенцијалне жртаве насиља у породици да пријаве насиље, али са друге стране, да насилницима пошаље јасну поруку да ниједан вид насиља неће бити толерисан и да државни органи сада имају конкретне механизме за сузбијање породичног насиља.
Одлуку о добитницима за годишњу награду ПРиЗНАЊЕ за 2018. годину донео је стручни жири, састављен од угледних професионалаца, истакнутих појединаца, представника компанија, агенција и универзитета, са вишегодишњим искуством у области комуникација и односа са јавношћу.
Годишња награда Друштва Србије за односе с јавношћу (ДСОЈ) је награда која се додељује у циљу промовисања професионалних узора у области комуникација и односа са јавношћу, указује на истакнута померања граница у теорији и пракси односа са јавношћу, а са крајњим циљем достизања највиших стандарда и развоја ове професије.
Министартво правде је кампању „Искључи насиље“ спровело уз подршку агенције Хомепаге, УСАИД-а, као и Светске банке.
Министарство правде награду посвећује свима који су насиље пријавили, јер само заједничким снагама можемо стати на пут насилницима и показати да друштво има нулту толеранцију према насиљу у породици.

Back To Top