skip to Main Content

Kampanja Isključi nasilje dobitnik nagrade PRiZNANjE

Ministarstvo pravde je na svečanoj dodeli Godišnje nagrade Društva Srbije za odnose s javnošću dobilo nagradu PRiZNANjE za kampanju „Isključi nasilje“ u kategoriji Komunikacije u javnoj upravi.
Cilj kampanje „Isključi nasilje“ bio je upoznavanje opšte i stručne javnosti sa novim merama koje je doneo Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, čija je primena otpočela 1. juna 2017. godine. Informisanje svih građana o novim zakonskim rešenjima, kao i širenje svesti da se nasilje mora prijaviti, bili su polazna osnova kampanje „Isključi nasilje“.
Njenim sprovođenjem, Ministarstvo pravde je želelo da podstakne stvarne i potencijalne žrtave nasilja u porodici da prijave nasilje, ali sa druge strane, da nasilnicima pošalje jasnu poruku da nijedan vid nasilja neće biti tolerisan i da državni organi sada imaju konkretne mehanizme za suzbijanje porodičnog nasilja.
Odluku o dobitnicima za godišnju nagradu PRiZNANjE za 2018. godinu doneo je stručni žiri, sastavljen od uglednih profesionalaca, istaknutih pojedinaca, predstavnika kompanija, agencija i univerziteta, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću.
Godišnja nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ) je nagrada koja se dodeljuje u cilju promovisanja profesionalnih uzora u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću, ukazuje na istaknuta pomeranja granica u teoriji i praksi odnosa sa javnošću, a sa krajnjim ciljem dostizanja najviših standarda i razvoja ove profesije.
Ministartvo pravde je kampanju „Isključi nasilje“ sprovelo uz podršku agencije Homepage, USAID-a, kao i Svetske banke.
Ministarstvo pravde nagradu posvećuje svima koji su nasilje prijavili, jer samo zajedničkim snagama možemo stati na put nasilnicima i pokazati da društvo ima nultu toleranciju prema nasilju u porodici.

Back To Top