skip to Main Content

Велики трошкови пружања услуга жртвама насиља

Регионални састанак на тему прикупљања података о насиљу над женама организован је у Сарајеву и на њему је утврђено да укупни трошак за жртве насиља у БиХ износи око 65,79 милиона БАМ (конвертибилних марака), односно да трошкови пружања базичних услуга жртви насиља у породици износе 2.102 БАМ, дакле око 126.120,00 динара по жртви.
То су резултати истраживања које је спроведено на шест локација у Босни и Херцеговини о висини трошкова који настају у ситуацији пружања помоћи и подршке жртвама насиља у породици, док се та анализа односила искључиво на пријављене случајеве насиља у породици.
Трошкови су израчунати на основу директних мерљивих трошкова, трошкова недостајућих услуга, индиректних мерљивих трошкова, као и трошкова изгубљене добити.
Узимајући у обзир тако високе трошкове, на регионалном састанку под називом „Подаци о насиљу над женама – где стојимо“ који је организовао ОЕБС, још једном је указано на значај превенције насиља у породици.
Такође, посебно је истакнута потреба адекватног прикупљања административних података од стране судова, тужилаштава, полиције, те здравствених и других установа, као и на њихову доступност и квалитет, јер, ти подаци не указују на стваран број жена жртава насиља у породици, али да свакако помажу у евидентирању случајева насиља који су пријављени, у праћењу трошкова и слично.
С друге стране, подаци о преваленцији који се прикупљају кроз интервју са жртвама насиља методом случајног избора значајни су за утврђивање политике даљег рада, осмишљавање превенције, доношење и измене закона, док значајни извори података свакако јесу и подаци о ставовима и уверењима.
Састанку у Сарајеву присуствовали су шеф Мисије ОЕБС у БиХ Брус Бертон, шефица Оперативног сектора Европског института за родну равноправност Тереза Марфи, представници Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Албаније и Србије и то како из државног тако и из цивилног сектора.
О прикупљању података о насиљу над женама у име Србије говорила је представница Републичког завода за статистику, представница Министарства унутрашњих послова и представница Министарства правде Републике Србије Горјана Мирчић Чалуковић, која је присутнима указала на који начин се прикупљају и размењују подаци о насиљу у породици, а у складу са Законом о спречавању насиља у породици и како се одвија поступак размене кроз рад лица именована за везу и рад Групе за координацију и сарадњу.

Back To Top