skip to Main Content

Veliki troškovi pružanja usluga žrtvama nasilja

Regionalni sastanak na temu prikupljanja podataka o nasilju nad ženama organizovan je u Sarajevu i na njemu je utvrđeno da ukupni trošak za žrtve nasilja u BiH iznosi oko 65,79 miliona BAM (konvertibilnih maraka), odnosno da troškovi pružanja bazičnih usluga žrtvi nasilja u porodici iznose 2.102 BAM, dakle oko 126.120,00 dinara po žrtvi.
To su rezultati istraživanja koje je sprovedeno na šest lokacija u Bosni i Hercegovini o visini troškova koji nastaju u situaciji pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici, dok se ta analiza odnosila isključivo na prijavljene slučajeve nasilja u porodici.
Troškovi su izračunati na osnovu direktnih merljivih troškova, troškova nedostajućih usluga, indirektnih merljivih troškova, kao i troškova izgubljene dobiti.
Uzimajući u obzir tako visoke troškove, na regionalnom sastanku pod nazivom „Podaci o nasilju nad ženama – gde stojimo“ koji je organizovao OEBS, još jednom je ukazano na značaj prevencije nasilja u porodici.
Takođe, posebno je istaknuta potreba adekvatnog prikupljanja administrativnih podataka od strane sudova, tužilaštava, policije, te zdravstvenih i drugih ustanova, kao i na njihovu dostupnost i kvalitet, jer, ti podaci ne ukazuju na stvaran broj žena žrtava nasilja u porodici, ali da svakako pomažu u evidentiranju slučajeva nasilja koji su prijavljeni, u praćenju troškova i slično.
S druge strane, podaci o prevalenciji koji se prikupljaju kroz intervju sa žrtvama nasilja metodom slučajnog izbora značajni su za utvrđivanje politike daljeg rada, osmišljavanje prevencije, donošenje i izmene zakona, dok značajni izvori podataka svakako jesu i podaci o stavovima i uverenjima.
Sastanku u Sarajevu prisustvovali su šef Misije OEBS u BiH Brus Berton, šefica Operativnog sektora Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost Tereza Marfi, predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Albanije i Srbije i to kako iz državnog tako i iz civilnog sektora.
O prikupljanju podataka o nasilju nad ženama u ime Srbije govorila je predstavnica Republičkog zavoda za statistiku, predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnica Ministarstva pravde Republike Srbije Gorjana Mirčić Čaluković, koja je prisutnima ukazala na koji način se prikupljaju i razmenjuju podaci o nasilju u porodici, a u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i kako se odvija postupak razmene kroz rad lica imenovana za vezu i rad Grupe za koordinaciju i saradnju.

Back To Top