skip to Main Content

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici uveo multidisciplinarni pristup

Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, u koji su implementirane mnoge odredbe Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, uveo je niz novina i multidisciplinarni pristup, istaknuto je na sastanku predstavnika Ministarstva pravde sa delegacijom zvaničnika iz Moldavije.
Uloga i iskustva Ministarstva pravde Srbije u vezi sa prevencijom i zaštitom žena, ali i drugih žrtva nasilja u porodici i krivičnih dela određenih ovim zakonom, kao i u vezi sa radom Grupa za koordinaciju i saradnju i Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, koji su formirani u skladu sa novim Zakonom, bili su u fokusu sastanka sa moldavskom delegacijom, koja je bila u Srbiji u studijskoj poseti o primeni multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama.

Predstavnica Ministarstva pravde Ivana Slavnić moldavskoj delegaciji predstavila je kako se u okviru pravosudnog sistema Republike Srbije ostvaruje zaštita od nasilja u porodici, posebno se osvrnuvši na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao i na kampanju Ministarstva pravde „Isključi nasilje”, te druge aktivnosti koje Ministarstvo pravde sprovodi u borbi protiv nasilja nad ženama.

„Istanbulsku konvenciju naša država je među prvima u svetu ratifikovala, a u Zakon o sprečavanju nasilja u porodici implementirane su mnoge odredbe Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, istakla je Slavnić i dodala da su za prethodnih 17 meseci primene tog zakona, Grupe za koordinaciju i saradnju razmotrile oko 60.000 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i izradile oko 15.000 individualnih planova zaštite i podrške.

Slavnić je naglasila da je Ministarstvo pravde, uz podršku UNDP-a, izradilo poster o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je namenjen svim nadležnim državnim organima, ustanovama i institucijama koje primenjuju taj zakon.
Takođe, ona je dodala da Ministarstvo pravde nastavlja sa pružanjem podrške Grupama za koordinaciju i saradnju, kao i sa aktivnostima koje za cilj imaju da utiču na povećanje nivoa svesti javnosti o značaju da se nasilje prepozna i prijavi, ali i o značaju multisektorskog povezivanja na lokalnom nivou u cilju prevencije i zaštite od nasilja u porodici.

Direktorka krivične istrage moldavskog Ministarstva unutrašnjih poslova i šefica delegacije te zemlje Aurica Postica predstavila je dosadašnju praksu Moldavije kada je u pitanju prevencija i borba protiv nasilja nad ženama i istakla da država Srbija predstavlja primer dobre prakse u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici.
Postica je dodala da krivično delo nasilje u porodici postoji i u moldavskom krivičnom zakonodavstvu kao posebno krivično delo, te da su subjekti zaštite gotovo identično postavljeni kao i u srpskom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

Back To Top