skip to Main Content

Tableti za lakši pristup informacijama i zaštiti

Zahvaljujući tabletima koji su obezbeđeni za sve osnovne sudove u Republici Srbiji, osobe sa invaliditetom, uključujući i žene sa invaliditetom u situaciji nasilja, gluve i nagluve osobe, imaće lakši pristup pravdi i neophodnim vidovima zaštite i podrške.
Državna sekretarka u Ministarstvu pravde Bojana Šćepanović se tokom novembra 2021. godine u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu sastala sa predsednicima Apelacionih sudova u ova četiri grada, kojima je predato ukupno 66 tableta. Ova oprema je dalje raspoređena u sve osnovne sudove na teritoriji Republike Srbije, kako bi se omogućila bolja informisanost višestruko marginalizovanih grupa, sa posebnim akcentom na pomoć ženama sa invaliditetom, gluvim i nagluvim osobama koje su žrtve nasilja u porodici, ali i ostalih krivičnih dela.

Korišćenjem tableta, svaka gluva ili nagluva osoba će na šalteru informacija suda moći da putem interneta uspostavi vezu sa prevodiocem za srpski znakovni jezik i postavi pitanje. Nakon toga će službenik suda odgovor uputiti prevodiocu, a on/ona odgovor prevesti osobi koja je postavila pitanje.
Dodatno, u saradnji sa Savezom gluvih Srbije, Gradskom organizacijom gluvih Beograda i tumačem za znakovni jezik u toku je priprema obuke zaposlenih službenika na šalterima u svim osnovnim sudovima u Republici Srbiji za korišćenje tableta, na informativnim onlajn sesijama.
Ova aktivnost realizuje se u skladu sa Pismom o nameri saradnje, koje je Ministarstvo pravde u oktobru 2021. godine potpisalo sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u cilju obezbeđivanja okvira za saradnju u sprečavanju i suzbijanju nasilja prema najosetljivijim grupama žena.

Apelacioni sud u Beogradu
Apelacioni sud u Nišu
Apelacioni sud u Novom Sadu
Back To Top