skip to Main Content

Obukom tužilaca i sudija do efikasnije primene zakona

Ministar pravde Nela Kuburović istakla je danas da će u narednih četiri meseca, koliko je ostalo do početka primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, biti obučeno više od 400 sudija i tužilaca, od kojih će u mnogome zavisiti kako će biti realizovani ciljevi koje je postavio taj zakon.
„Od Zakona svi mnogo očekujemo, pa i Vlada Srbije, koja kroz njega pokazuje nultu toleranciju prema nasilju i da postoji podrška žrtvama. Nadam se da ćemo za godinu dana moći kažemo da imamo manji broj žrtava nasilja u porodici“, naglasila je Kuburović na seminaru „Sprečavanje nasilja u porodici“, kojim je počela obuka sudija i tužilaca za primenu novog Zakona.
Kuburović je podsetila da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici usvojen u novembru 2016. godine i da se njegova primena očekuje od 1. juna ove godine, do kada će sudije, tužioci i policajci prolaziti specijalizovanu obuku, u cilju efikasne primene novih zakonskih rešenja koja treba da doprinesu smanjenju crne statistike.
Ona je istakla da Zakon pored obavezne specijalizovane obuke predviđa i niz novih mera i instituta koji treba da deluju preventivno i spreče nasilje, a to su pre svega hitne mere – udaljenje nasilnika iz stana i zabrana prilaska žrtvi.
Kuburović je ukazala da je, pored toga, svakako najznačajniji momenat u Zakonu i obavezna međusektorska saradnja različitih organa, pre svega sudija, tužilaštava, policije, ali i centara za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova.
Ona je navela i da Ministarstvo pravde kroz kampanju i sajt „Isključi nasilje“ pokušava da animira širu i stručnu javnost kako bi svima približilo pojavne oblike nasilja na koje treba reagovati i koje treba ukloniti.
Obuku sudija i tužilaca sprovodi Pravosudna akademija uz podršku Evropske unije, a projekat za unapređenje obuka na Pravosudnoj akademiji realizovan je u organizaciji British Council.
Video materijal možete besplatno preuzeti sa sajta www.infobiro.tv.

Back To Top