skip to Main Content

SASTANAK O NASTAVKU SARADNjE MINISTRSTVA PRAVDE I AGENCIJE UJEDINjENIH NACIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I OSNAŽIVANjE ŽENA U VEZI BORBE PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA

Dana 21. aprila 2023. godine u Ministarstvu pravde državna sekretarka Bojana Šćepanović održala je sastanak sa direktorkom Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) – Kancelarije nacionalnog programa u Republici Srbiji, Milanom Rikanović, na temu nastavka saradnje ove dve institucije kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Bojana Šćepanović se ovom prilikom osvrnula na uspešnu saradnju koju Ministarstvo pravde ima sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u oblasti zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, sa posebnim akcentom na potpisano Pismo o nameri saradnje kojim su inicirani i razvijeni zajednički projekti, incijative i aktivnosti u oblasti sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u porodici posebno uključujući žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa.

Šćepanović je izložila konkretne predloge za nastavak buduće saradnje kojom prilikom je istakla da je saradnja sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) izuzetno važna za unapređivanje rodne ravnopravnosti s obzirom da samo zajedničkim snagama možemo da utičemo da postanemo društvo koje ne poznaje rodne stereotipe i društvo koje ne toleriše nijedan tip nasilja.

Direktorka Kancelarije nacionalnog programa u Republici Srbiji Milana Rikanović, je podsetila da je UN Women organizacija Ujedinjenih nacija posvećena rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, koja radi na uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i devojčica kao i nasilja prema ženama i devojčicama kao najtežem obliku diskrimincije, kojom prilikom je navela da UN Women i Ministarstvo pravde imaju zajedničke ciljeve i da bi nastavak saradnje ove dve institucije pozitivno utucao na sprečavanje nasilja prema ženama kao i na ublažavanje posledica istog.

Sastanku je ispred Ministarstva pravde prisustvovala Snežana Radanović , posebna savetnica ministarka pravde dok je ispred organizacije UN Women sastanku prisustvovala savetnica Andrijana Čović .

Back To Top