skip to Main Content

Obeležavanje 1. marta Svetskog dana nulte tolerancije diskriminacije

Dana 01. marta u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Gradske uprave grada Kragujevca povodom obeležavanja Svetskog dana nulte tolerancije diskriminacije održan je društveni dijalog pod nazivom „Resocijalizacija i reintegracija bivših osuđenih lica –put do korisnog člana društva „ na kom su učesnici sa različitog aspekta razmatrali mogućnost unapređenja i poboljšanja društvenog položaja bivših osuđenih lica, ukazujući na poseban značaj resocijalizacije ove ranjive grupe, kao i na mehanizme potrebne za prihvat osuđenih lica od strane lokalnih samouprava.

Ispred Ministarstva pravde učešće u društvenom dijalogu uzela je državna sekretarka Bojana Šćepanović koja je istakla da su Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija uz podršku EU realizovali nekoliko projekata kao i da su u poslednjih nekoliko godina sprovodili niz projekata sa lokalnim udruženjima građana, kako bi se radilo sa posebno osetljivim grupama među osuđenim licma, kao što su maloletna lica, žene na izvršenju zatvorske kazne, lica sa problemima zavisnosti i sva druga lica koja pored činjenice da se nalaze na izvršenju zatvorske kazne pripadaju nekoj posebno osetljivoj društvenoj kategoriji.

Državna sekretarka je posebno istakla i činjenicu da je usvajanjem Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, po prvi put prepoznat organ od strane države koji je zadužen za pružanje postpenalne podrške, a to je Poverenička služba. Do ovog trenutka akcenat je bio na zavodima, koji su Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija bili obavezani da lice pripreme za izlazak na slobodu, dok je briga o licima bila prepuštena pojedinačnim akcijama i naporima u lokalnim zajednicama. Sada i formalno, Poverenička služba u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a kroz tesnu saradnju sa Službama za tretman u zavodima, radi na pružanju pomoći i podrške bivšim osuđenim licma u prvim danima slobode.

Šćepanović je na kraju dodala da prihvat osuđenih lica predstavlja završni ispit formalnog sistema ali i čitavog društva , kada treba da pokažemo solidarnost i razumevanje i pomognemo da se ova lica vrate u svoje lokalne sredine i kroz prihvatanje i razumevanje, a podržavajući promene koje su nastale tokom izvršenja kazne podržavamo ih da ostanu na „pravom putu“.

Back To Top