skip to Main Content

Institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji

U Domu Narodne Skupštine dana 28. decembra održana je konferencija na temu „Institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji“ u organizaciji Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Konferenciju je uvodnim obraćanjem otvorio dr Muamer Bačevac, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, istakavši da femicid pogađa sva društva i sve grupe žena te da predstavlja globalni problem , kojom prilikom je naglasio i veliki značaj sprovedene kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ ali i ukazao da je neophodno uključenje predstavnika državnih institucija, predstavnika medija ali i šire javnosti kako bi se sprečio femicid i nasilje nad ženama.

Prisutnima se ispred Ministarstva pravde obratila Ivana Slavnić, viši sudijski saradnik upućena u Ministarstvo pravde, i izložila aktivnosti koje je Ministarstvo pravde, u poslednjih pet ipo godina od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, preduzelo u cilju sprečavanju nasilja nad ženama, kojom prilikom je navela i preporuke koje neophodno preduzeti kako bi se preventivno delovalo i sprečilo da dođe do ubistava žena.

„Zadatak profesionalaca jeste da u situaciji nasilja pronađu najbolje rešenje kako bi se zaštitio život žrtve i s obzirom da se rizik od ponavljanja nasilja menja u zavisnosti od toga koje su mere preduzete kako bi se upravljalo rizikom i smanjila opasnost u kojoj se nalazi žrtva nasilja,za efikasno sprečavanje femicida od krucijalnog je značaja pravovremeno prepoznavanje i otkrivanje nasilja zbog čega je neophodno obezbediti stalan proces obuke sudija, javnih tužilaca, zaposlenih u pravosuđu“ istakla je u svom obraćanju Ivana Slavnić.

Slavnić je podsetila prisutne da je Ministarstvo pravde počev od juna 2017. godine pa zaključno sa novembrom 2022. godine, podršku pružilo profesionalcima u 39 osnovnih javnih tužilaštava na teritoriji cele Republike Srbije i da je obuke u proteklih pet ipo godina prošlo oko hiljadu učesnika, predstavnika relevantnih institucija, i napomenula da Ministarstvo pravde planira da i u 2023. godine nastavi sa organizovanjem obuka za profesionalce koji primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici radi što kvalitetnijeg obezbeđivanja zaštite svih žrtava nasilja u porodici, u jednakom obimu na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ivana Slavnić je kao jednu od preporuka navela i da je neophodno kontinuirano raditi na podizanju svesti javnosti o tome da uspešna prevencija femicida prvenstveno zahteva prevazilaženje kulture nasilja prema ženama i da je Ministarstvo pravde u tom cilju, a shodno čl.12. Istanbulske konvencije, na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji ostavilo prostora za sajt „Isključi nasilje“, koji je u toku 2022. godine revidiran i unapređen u skladu sa evropskim standardima i putem kojeg se žrtve nasilja ohrabruju da prijave nasilje u porodici a istovremeno se promovišu i promene društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja koje se odnose na iskorenjivanje predrasuda , običaja i tradicije.

Žene su najčešće žrtve porodičnog nasilja i postojanje porodičnog nasilja pre ubistva žene od strane njenog intimnog partnera predstavlja faktor rizika broj jedan za femicid koji je ,kao najekstremniju manifestaciju rodno zasnovanog nasilja prema ženama, moguće sprečiti samo koordinisanim i blagovremenim delovanjem svih institucija sistema zbog čega će Ministarstvo pravde će i u narednom periodu nastaviti aktivno da se bavi rešavanjem ovog velikog problema, poručila je na kraju Slavnić.

Konferenciji je prisustvovalo veliki broj stručnjaka, predstavnika relevantnih institucija i predstavnika Vlade Republike Srbije i učesnici su se kroz tri sesije detaljno bavili različitim aspektima borbe protiv femicida – od analize tog problema u Srbiji, preko razmatranja rada institucija i odgovara na femicid, do utvrđivanja preporuka i daljih koraka u adekvatnom odgovoru i borbi protiv femicida.

Back To Top