skip to Main Content

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

3. decembra širom sveta obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i Ministarstvo pravde podseća da je tim povodom , radi ukidanja barijera sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočaju, potpisalo Pismo namere o saradnji na sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i unapređivanja rodne ravnopravnosti sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena ( UN Women).

Kao jedna od sprovedenih aktivnosti iz Pisma namere o saradnji jeste i podrška žrtvama nasilja kroz nabavku tableta za sve osnovne sudove u Republici Srbiji kojima se unapređuje korišćenje videokomukinacionog servisa (VRS) tj. usluge video relej tumača i omogućava pristup informacijama i ostvarivanju svih prava gluvih i nagluvih žrtava. Istovremeno, za službenike sudova su realizovani i vebinari za primenu tableta, kako bi tableti zaživeli u praksi i kako bi na šalterima informacija u sudovima uz pomoć prevodilaca za znakovni jezik svaki građanin i građanka dobiti potrebne informacije na jeziku koji razumeju, srpskom znakovnom jeziku.

Ministarstvo pravde podseća i da je dodatnu pažnju posvetilo posebno osetljivim grupama žrtava rodno zasnovanog nasilja- gluvim i nagluvim osobama, na taj način što su najznačajnije informacije na sajtu „Isključi nasilje“ prevedene i na znakovni jezik.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana znakovnog jezika i Međunarodne nedelje gluvih 30. septembra 2022. godine Gradska organizacija gluvih Beograd i Savez gluvih i nagluvih Srbije Ministarstvu pravde dodelili su Zahvalnicu za doprinos u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom i jačanju Srbije bez barijera.

Zahvalnicu su ispred Ministarstva pravde primile Snežana Radanović, posebni savetnik ministra i Ivana Slavnić, viši sudijski saradnik upućena u Ministarstvo pravde.

Ministarstvo pravde će i u budućnosti svojim aktivnostima nastaviti da se zalaže za jednak pristup pravdi za sve žrtve nasilja i to je jedini pravi put da postanemo inkluzivno društvo sa jednakim mogućnostima za sve građanke i građane Republike Srbije.

Back To Top