skip to Main Content

GODIŠNjA KONFERENCIJA MREŽE „ŽIVOT BEZ NASILjA“

„Pet godina od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici-efekti, izazovi i rešenja“

U organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana 5. decembra održana je u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu godišnja konferenciji mreže „Život bez nasilja“ pod nazivom „Pet godina primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“. Konferencija je održana u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje od 25. novembra do 10. decembra.

Prisutnima se ispred Ministarstva pravde obratila Ivana Slavnić, viši sudijski saradnik upućena u Ministarstvo pravde, kojom prilikom je izložila efekte primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kao i aktivnosti koje je Ministarstvo pravde imalo u poslednjih pet godina od početka primene zakona.

„Ministarstvo pravde je od samog početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici poseban akcenat stavilo na edukacije i specijalizovane obuke članova grupa za koordinaciju i saradnju, pa je tako počev od juna 2017. godine i zaključno sa oktobrom 2022. godine, podršku pružilo profesionalcima u 33 osnovna javna tužilaštva na teritoriji cele Republike Srbije“, istakla je u svom obraćanju Ivana Slavnić.

Slavnić je dalje navela da je obuke, koje je organizovalo Ministarstvo pravde i Savet za suzbijanje nasilja u porodici u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, u proteklih pet godina prošlo više od 800 učesnika, odnosno predstavnika javnih tužilaštva, policije, centara za socijalni rad, zatim zdravstvenih i obrazovnih ustanova, Nacionalne službe za zapošljavanje kao i predstavnika Tela za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou.

Ivana Slavnić je predstavila statistiku primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kojom prilikom je podsetila prisutne da Ministarstvo pravde na mesečnom nivou prati primenu ovog zakona i da se u okviru sajta „Isključi nasilje“ nalazi poseban odeljak o statistici u kojem je dat prikaz produženih hitnih mera prema Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

„Ministarstvo pravde će i u narednom periodu nastaviti aktivno da se bavi problemom nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kroz jačanje svesti o prepoznavanju i neophodnosti prijave nasilja , kao i kroz unapređenje koordinisanog i efikasnog delovanja svih institucija sistema“,poručila je na kraju Slavnić.

Pored važnosti podizanja svesti javnosti o postojanju ovog društvenog problema, na konferenciji je ukazano i na potrebu stalnog unapređivanja odgovora društva na problem nasilja u porodici, kao i na potrebu zaštite svih onih koji su preživeli taj oblik nasilja.

Na konferenciji koju je po 17. put organizovao Pokrajinski zaštitnik građana učestvovali su predstavnici javnih tužilaštava, sudova, policije, predstavnici kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija, polaznici Pravne klinike za borbu protiv nasilja u porodici Pravnog fakulteta u Novom Sadu kao i udruženja građanki i građana koja se bavi zaštitom od diskriminacije, sa ciljem zajedničkog doprinosa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Godišnjoj konferenciji mreže „Život bez nasilja“ ispred Ministarstva pravde prisustvovala je i Jovana Kutanjac, samostalni savetnik.

Back To Top