skip to Main Content

Operativni tim za rodnu ravnopravnost

Ministarstvo pravde, u skladu sa čl. 64. stav.1 Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/2021), imenovalo je lice zaduženo za rodnu ravnopravnost. Imajući u vidu različite aktivnosti koje Ministarstvo pravde preduzima na temu rodne ravnopravnosti, kao pomoć licu zaduženom za rodnu ravnopravnost a radi što efikasnijeg i kvalitetnijeg sprovođenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti, na osnovu čl. 23. stav.2. Zakona o državnoj upravi rešenjem ministra pravde obrazovan je Operativni tim za rodnu ravnopravnost.

Zadatak Operativni tima za rodnu ravnopravnost jeste da prati sprovođenja politike i mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, prati stanje i sastavlja izveštaje o polnoj strukturi zaposlenih i radno angažovanih lica u Ministarstvu pravde i sastavlja izveštaje o utvrđenom stanju u pogledu dostignutog nivoa ostvarivanja rodne ravnopravnosti u oblasti iz delokruga organa na osnovu evidencija Ministarstva pravde , sarađuje sa drugim organima javne vlasti, prikuplja i priprema podatke i analize i materijale potrebne za rad i izveštavanje lica zaduženog za rodnu ravnopravnost.

Operativni tim za rodnu ravnopravnost takođe predlaže i određivanje posebnih mera u Ministarstvu pravde u cilju ostvarivanja i unapređenja rodne ravnopravnosti i Akcionog plana za sprovođenje Strategije a pored toga obavlja poslove i u vezi sa donošenjem, sprovođenjem i izveštavanjem o sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti.

Operativni tim za rodnu ravnopravnost održava sastanke jednom nedeljno i sastavljen je od zaposlenih iz različitih sektora kako bi svako iz svoje nadležnosti mogao da doprinese ostvarivanju cilja, odnosno promovisanju politike jednakih mogućnosti.

Back To Top