skip to Main Content

Žrtvama nasilja neophodno bolje povezivanje lokalnih nadležnih organa

Žrtvi nasilja veoma je teško da izađe iz kruga nasilja, često kod prve prepreke odustane i zato je neophodno da svi nadležni državni organi i ustanove, kao i druge organizacije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja budu povezni i dobro koordinisani na lokalnom nivou.
To je istaknuto na seminaru “Lokalni multisektorski odgovor na rodno zasnovano nasilje”, održanom na Kopaoniku, tokom kog je više puta ukazano na povezivanja unutar lokalne zajednice, budući da se samo povezivanjem svih relevantnih institucija može pružiti adekvatna, celovita i blagovremena zaštita žrtvi nasilja, upravo kako se to navodi i u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.
Nužno je shvatiti da sve nadležne ustanove moraju biti u stanju da odgovore svim obavezama koje su predviđene normativnim okvirom Republike Srbije, kako bi adekvatno zaštitile žrtve nasilja u porodici, saglasili su se učesnici seminara koji je organizovala NVO „Kulturni centar DamaD“, uz podršku Grada Novog Pazara i Holandske ambasade kroz MATRA program.
„Ne može se izolovano posmatrati jedan događaj, da bismo odgovorili svojim obavezama i žrtvi nasilja pružili adekvatnu, blagovremenu i celovitu zaštitu, nužno je uvek posmatrati širu sliku, a to je jedino moguće kroz mulisektorsku saradnju“, naglasila je predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković.
Ona je objasnila da je veoma važno verovati žrtvi, da ona nikad ne laže, ali da ponekad nije u stanju da iskaže sve što oseća, nekad iz straha, nekad zbog osećaja stida, nekad zbog bojazni od osude sredine, pa i samog učinioca nasilja.
Žrtva se ne sme kriviti, jer bi i ona najviše volela da je u svojoj kući i da živi mirno, a ne da odlazi od institucije do institucije tražeći pomoć. Takođe, istakla je Mirčić Čaluković, žrtva nasilja ne traži da profesionalci rade van okvira posla, nego samo ono što jeste u okviru njihovog posla.
„Svaka žrtva je različit ljudski život, to profesionalci moraju imati u vidu, te prema svakoj žrtvi moraju imati individualni pristup. Žrtva nasilja u porodici je osoba pod traumom, njen tok misli se bitno razlikuje od misli osobe koja nema traumatična iskutva, u jednom trenutku sebe vidi na jedan način, u drugom na drugi, zbog toga žrtvu nasilja ne možemo „hvatati“ za svaku reč, a u odnosu na ono što je rekla drugom prilikom, jer je opet u tom trenutku tako videla sebe i možda osvestila neki novi detalj“, rekla je predstavnica Ministarstva pravde Srbije.
Na seminaru održana je „Radionica 1“ čiji je cilj bio upoznavanje s vrstama timskog rada, sa stilovima rukovođenja, karakteristikama efektivnog timskog rada i preprekama u timskom radu, sa osnovnim preporukama za multidisciplinarne timove u radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, te prepoznavanje vlastitih motiva i ograničenja za timski rad.
Drugi dan seminara započeo je panelom o pravnim i strateškim okvirima u Srbiji i posebnim protokolima koji se odnose na sprečavanje nasilja, kako bi se bolje upoznao pravni okvir vezan za rodno zasnovano nasilje i razumevanje obaveza države prema međunarodnim zakonima.
Potom, održane su još tri radionice koje je vodila Gorjana Mirčić Čaluković, a odnosile su se na multisektorsku saradnju kao zajednički odgovor na nasilje u porodici kroz nacionalni zakonodavni okvir posmatran kroz rad Grupe za koordinaciju i saradnju i lica imenovana za vezu,
Na seminaru su učestvovali predstavnici Kabineta gradonačelnika Grada Novog Pazara, Gradske uprave, Prekršajnog suda, Višeg suda i Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, Sveta za rodnu ravnopravnost, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Hitne službe, Predškolske ustanove „Mladost“, OŠ „Stefan Nemanja“, OŠ „Jošanica“, Tehničke škole, Gimnazije, Internacionalnog univerziteta, Državnog univerziteta, Udruženja psihologa, Kancelarije za mlade, Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Urban-IN, Dnevnog lista “Danas” i TV Sandžak.

Back To Top