skip to Main Content

Vranje: Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici

Ministarstvo pravde nastavilo je aktivnosti u cilju što bolje implementacije Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i realizovalo je ciklus radionica „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici”, namenjene za područja Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, Vladičinom Hanu i Pirotu.
Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković rekla je u Vranju da svi imamo obavezu da pružimo zaštitu i podršku žrtvi i da smo svi odgovorni, svako u granicama svoje nadležnosti.
„Svi državni organi i ustanove su dužni da preduzmu sve raspoložive mere predviđene zakonskim okvirom i da sarađuju sa predstavnicima drugih državnih organa i ustanova, kao i sa predstavnicima civilnog sektora. To je jedini ispravan način postupanja“, istakla je Mirčić Čaluković.

Prilikom studije slučaja, Mirčić Čaluković je podsetila učesnike na bezbednosne rizike i dodala da se hitnost postupka mora usklađivati sa procenom opasnosti, odnosno sa procenom rizika, situacije i ugroženosti žrtve.
Procena rizika je ključna, napomenula je Mirčić Čaluković i dodala da planirane mere moraju biti usklađeni sa procenom.

Na seminaru, organizovanom u okviru zajedničkog projekta UN i Vlade Republike Srbije „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji“, govorila je i konsultantkinja Ujedinjenih nacija, psihološkinja Jeca Nedeljkov, a učestvovali su predstavnici Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju sa odeljenjem u Bujanovcu, Višeg jvnog tužilaštv u Vranju, Osnovnog suda u Vranju, Prekršajnog suda u Vranju, Nacionalne službe za zapošljavanje u Vranju i Bujanovcu, Centra za socijalni rad Bujanovac i Tgovište, Doma zdravlja Vranje i Trgovište, predstavnici predškolskih i školskih ustanova u Vranju, kao i predstavnice NVO Odbora za ljudska prava – SOS Vranje.

Program se realizuje u saradnji sa međunarodnim organizacijama Ujedinjenih nacija – UNDP i UNFPA, a podršku su dali i predstavnici operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici koji su prisustvovali radionicima i to iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva prosvete.

Back To Top