skip to Main Content

Tabela slučajeva u kojima je potrebno razmotriti mere za okončanje sudskih postupaka

Priprema zamenika javnog tužioca za sastanak Grupe za koordinaciju i saradnju ogleda se u eventualnom popunjavanju tabele slučajeva, u kojima bi trebalo razmotriti mere za okončanje postupka tzv. tabela za ubrzanje postupka (u slučaju potrebe) i sastavljanju izveštaja za sastanak Grupe, kao i u izradi nacrta zapisnika za sastanak Grupe.

Ukoliko zamenik javnog tužioca nađe da je na sastanku Grupe potrebno razmotriti i slučajeve u kojima se već duže vreme vodi postupak pred krivičnim odeljenjem ili parničnim (ukoliko je on podnosilac tužbe za npr. mere za zaštitu od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu), a koji nisu okončani pravosnažnom sudskom odlukom, on će najpre od šefa pisarnice[1] tužilaštva zatražiti da iz evidencije tužilaštva u tabelu unese sve naznačene podatke, te će — u danu koji prethodi sastanku — tabelu tih slučajeva dostaviti nadležnom centru za socijalni rad, kako bi taj centar mogao da izdvoji podatke u vezi s konkretnom porodicom i podatke o merama koje je evenentualno preduzeo iz svoje nadležnosti (npr. tužilac postupa u krivičnom postupku, a centar je pokrenuo parnični postupak).

_____________________________

[1] Za tačnost podataka u evidenciji tužilaštva odgovoran je šef pisarnice. Tužilac zahteva podatke od šefa pisarnice, ali ne može da snosi odgovornost za tačnost i ažurnost podataka koji su uneti u evidencije tužilaštva. S obzirom na to što zamenik javnog tužioca i ostali članovi Grupe donose odluku na osnovu podataka koji su im dostavljeni iz evidencija organa/ustanova koju predstavljaju, vrlo je važna tačnost tih podataka to jest da oni odgovaraju stvarnom stanju, što svojim potpisom potvrđuje šef pisarnice.*Tekst je preuzet iz zbirke Predlog za unapređivanje rada grupe za koordinaciju i saradnju u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici


Back To Top