skip to Main Content

Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici

Multisektorska saradnja jedini je mogući zajednički odgovor na nasilje u porodici i prvenstveno se ogleda kroz rad Grupe za koordinaciju i saradnju. Zadatak profesionalaca jeste da žrtvi pruže zaštitu i podršku, da joj vrate poverenje u sistem i veruju joj, istaknuto je na seminaru „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici“, održanom u Leskovcu.
Snaga nekog lanca je u najslabijoj kariki i zato je zadatak profesionalaca da žrtvi pruže zaštitu i podršku, da joj vrate poverenje u sistem i veruju joj. Uz jaku žrtvu i lanac, čije karike čine drugi državni organi i ustanove biće jak i samo tada možemo govoriti o adekvatnoj zaštiti žrtve“, rekla je predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković.
Mirčić Čaluković je, pred oko 60 učesnika predstavnika nadležnih organa i ustanova za Grad Leskovac i opštine Lebane, Bojnik, Medveđa, Crna Trava, Vlasotince, posebno naglasila obavezu svih državnih organa, organizacija i ustanova da prepoznaju i prijave svako saznanje o nasilju, u skladu sa čl. 13 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, i pod pretnjom prekršajnog kažnjavanja odgovornih lica u ovim ustanovama.
Takođe, ona je dodala da se žrtvi uvek mora verovati, te da nije lako govoriti o pretrpljenom nasilju, s obzirom na to da gotovo uvek kod žrtve postoji i određena doza stida i srama.
Na seminaru „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici”, učestvovali su i predstavnici Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, osnovnih javnih tužilaštva u Leskovcu i Lebanu, osnovnih i prekršajnih sudova u tim gradovima, kao i policijski službenici, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje iz Leskovca i Lebana, te predstavnici Centra za socijalni rad i domova zdravlja iz Leskovca, Lebana, Bojnika i Medveđe, predstavnici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola iz Leskovca, Lebana i Vlasotinca, kao i predstavnici NVO „Žene za mir“.
Seminar organizuje Ministarstvo pravde u saradnji sa organizacijama UN – UNDP i UNFPA, u okviru zajedničkog projekta UN i Vlade Republike Srbije „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji“.

Back To Top