skip to Main Content

Državni sekretar Ilić: Prepoznaj i prijavi nasilje

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić učestvovao je u debati „Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji – između obaveza i realnosti“ i istakao da glavna poruka druge godine primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici mora biti – Prepoznaj i prijavi nasilje.
Ilić je podsetio da je prošle godine osnovna poruka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici bila da nasilnik ne sme da ostane kod kuće, a da 2018, kada se ulazi u drugu godinu primene tog zakona, poruka mora biti – Prepoznaj i prijavi nasilje.
„I ta poruka jednako je upućena i svim državnim organima i svim građanima. Državnim organima- da prepoznaju, da se bave ovom temom, da za njih slučaj nasilja nije samo predmet, a s druge strane, jedan veliki apel građanima da prijave nasilje, jer uglavnom dolazi do najtragičnijih situacija, smrti žena, onda kada sredina koja je videla i prepoznala nasilje, nije ga prijavila“, rekao je Ilić, na debati, koju realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Repubike Srbije, uz podršku Vlade Švedske.
On je posebno podvukao da je svakom prijavom nasilja moguć spas nekog života i da se postavlja pitanje – koliko je zapravo života tim zakonom spašeno i da se u tom kontekstu može govoriti o uspehu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
On naglašava da je zakon postigao da državni organi mnogo bolje tretiraju prijavljeno nasilje, kao i da sistem bolje prepoznaje zloupotrebu prijave, ali sa druge strane, i dalje postoje slučajevi ubijenih žena, što ukazuje da i dalje postoje određeni delovi naše zemlje u kojima društvo ne prepoznaje nasilje kao na nešto na šta se mora reagovati i što se mora prijaviti nadležnim organima.

Back To Top